Suomessa on enemmän toimeentulotuen saajia kuin Ruotsissa, koska tuki on korkeampi ja saavutettavampi

Julkaisuajankohta 20.4.2021

Suomessa on väkilukuun suhteutettuna lähes kaksi kertaa enemmän toimeentulotuen saajia kuin Ruotsissa.  Tuoreen tutkimuksen mukaan ero selittyy osin sillä, että Suomessa toimeentulotuen taso on korkeampi ja tuensaajat saavat tienata Suomessa monesti hieman enemmän kuin Ruotsissa.

Iso osa maiden välisestä erosta näyttää selittyvän myös niin sanotulla toimeentulotuen alikäytöllä. Ruotsissa alle puolet toimeentulotukeen laskennallisesti oikeutetuista kotitalouksista oli saanut etuutta, kun Suomessa vastaava osuus oli kaksi kolmasosaa. 

Erot alikäytössä saattavat johtua Ruotsin toimeentulotuen tiukemmista ehdoista tai toimeentulotuen hakemiseen liittyvästä negatiivisesta leimasta.

”Jos Suomessa olisi Ruotsin toimeentulotuen tasot ja suojaosa, etuuksien saajia olisi arviolta puolet nykyisestä. Toimeentulotuki ei myöskään täydentäisi työmarkkinatukea ja asumistukea nykyisen kaltaisesti. Ruotsissa toimeentulotuki on usein sen saajien pääasiallinen tulonlähde”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola.

Toimeentulotuen siirto kunnilta Kelalle lisäsi todennäköisesti tuen käyttöä

Vuonna 2017 Suomessa toteutettiin perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelalle. Yhtenä tavoitteena oli vähentää toimeentulotuen hakemiseen liittyvää stigmaa ja sitä kautta myös alikäyttöä. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin alikäytön kehitystä vuosina 2013–2017. Suuntaa-antavien simulointitulosten perusteella alikäyttö väheni Suomessa erityisesti vuonna 2017, mikä viittaa siihen että Kela-siirrolla oli hieman toivottua vaikutusta.

”Samaan aikaan alikäyttö väheni tulosten mukaan kuitenkin myös Ruotsissa, joten kovin tarkkoja johtopäätöksiä Kela-siirron vaikutuksista ei voi tulosten perusteella tehdä”, Tervola sanoo.

Pitkäaikaisen toimeentulotuen käytön vähentäminen on Sanna Marinin hallituksen ja sosiaaliturvauudistuksen tavoite. Toimeentulotukea saavien määrää Suomessa ja Ruotsissa vertailtiin hyödyntämällä kansainvälisiä rekisteriaineistoja ja simulointimenetelmiä. Tutkimusaineisto on vuosilta 2016 ja 2017.

Lisätietoa

Smaller net or just fewer to catch? Disentangling the causes for the varying sizes of minimum income schemes

Yhteystiedot

Jussi Tervola
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 6134
[email protected]

Merita Jokela
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7170
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tutkimusohjelma2sote - thlfi tutkimusuutinen - thlfi