THL:n suositus: kunnat voivat laajentaa neljänsiä koronarokotuksia tiettyihin väestöryhmiin jo heinäkuussa

Julkaisuajankohta 18.7.2022

THL on antanut uuden neljänsien koronarokotusten laajentamista koskevan suosituksen, joka poikkeaa aiemmasta ennakkotiedosta. THL suosittelee, että kunnat alkaisivat tarjota neljänsiä rokoteannoksia tietyille väestöryhmille jo heinäkuussa tai viimeistään 1.8. alkaen.

Alun perin THL suositteli ennakolta, että neljänsiä rokotuksia laajennettaisiin niin, että 15.8. alkaen niitä tarjottaisiin kaikille 65 vuotta täyttäneille ja 1.9. alkaen kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä 12–59-vuotiaille riskiryhmille.

Uusi suositus on, että kunnat voivat heinäkuusta alkaen, alueellisen epidemiatilanteen mukaan, tarjota neljänsiä rokoteannoksia portaittain alkaen henkilöistä, joilla on suurin lääketieteellinen riski vakavalle koronataudille eli seuraavassa järjestyksessä:

  1. 70–79-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin
  2. 18–69-vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat
  3. 60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin.

Kun rokotuksia kohdennetaan niille, joilla on suurin riski vakavalle koronataudille, on mahdollista saavuttaa paras mahdollinen terveyshyöty suhteessa rokottamiseen käytettyyn resurssiin. Tarkempia tietoja ryhmien koosta, annosmääristä suhteessa saavutettuun terveyshyötyyn sekä erilaisista epidemiologisista skenaarioista on luettavissa THL:n tuoreesta työpaperista.

Suositus ei toistaiseksi koske 12–17-vuotiaita riskiryhmäläisiä. Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän KRARin lasten alatyöryhmä käsittelee lasten koronarokotusohjelman jatkoa elokuun alussa ja tekee siitä oman ehdotuksensa.

Suositus ei myöskään koske sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on edelleen hyvä suoja vakavaa koronatautia vastaan. Nykyisten koronarokotteiden antama suoja omikronin BA.4- ja BA.5-varianttien aiheuttamaa tartuntaa ja lievää tautia vastaan on vähäinen ja lyhytaikainen. Sote-ammattilaisten tehosterokotusten kohdalla kannattaa odottaa virusvariantteja vastaan räätälöityjä rokotteita, mikä on myös Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) kanta.

Taustalla ECDC:n ja EMAn suositus

THL:n uuden suosituksen taustalla on ECDC:n ja Euroopan lääkeviraston (EMA) 11.7. antama suositus, jonka mukaan maiden tulisi välittömästi alkaa tarjota neljänsiä rokoteannoksia myös kaikille 60–79-vuotiaille sekä vakavan koronataudin riskiryhmille.

Suomessa kunnat vastaavat rokotusten järjestämisestä. 

”ECDC:n ja EMA:n antaman suosituksen jälkeen olemme keskustelleet alueiden kanssa mahdollisuudesta aikaistaa rokotuksia. Uuden suosituksemme myötä kunnat voivat alkaa tarjota neljänsiä annoksia jo heinäkuussa”, sanoo THL:n johtaja Mika Salminen.

”On hyvä huomioida, että kaikille 80 vuotta täyttäneille ja suurimmassa vakavan taudin ja kuoleman riskissä oleville nuoremmille ikäryhmille lisäannoksia on tarjottu jo maaliskuusta ja toukokuusta lähtien.”

Omikronin alavariantit voivat kiihdyttää epidemiaa

THL:n 6.7. julkaiseman ennakkosuosituksen aikataulu perustui arvioon koronaepidemian kausivaihtelun ja tapausmäärien kehityksestä sekä oletettavasta terveyshyödystä eri ikä- ja riskiryhmille.

Suomessa koronantapausmäärät laskivat kesä-heinäkuun vaihteeseen asti. Heinäkuun alusta lähtien sairaalassa hoidettavien määrä on lievästi noussut, joskin merkittävä osuus potilaista on hoidossa muusta syystä kuin koronainfektion takia. 

Osassa Euroopan maita ja myös osassa Suomea BA.4- ja BA.5-virusvariantit ovat olleet koronaviruksen valtavariantteja jo kesäkuun puolivälistä lähtien. Niiden tiedetään väistävän hyvin sekä rokotteiden että sairastetun taudin tuomaa suojaa.

”BA.4:n ja BA.5:n takia koronaepidemia voi meillä Suomessakin kiihtyä jo loppukesästä. Neljännen rokotuksen ottaminen viimeistään elokuun alussa antaa ikääntyneille ja riskiryhmille lisäsuojaa vakavaa tautia vastaan hieman alkuperäistä aikataulua aiemmin”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Vaikka nykyiset rokotteet eivät anna kovin hyvää eivätkä pitkäkestoista suojaa BA.4:n ja BA.5:n aiheuttamalta tartunnalta tai lievältä taudilta, rokotukset tai rokotukset ja sairastettu tauti suojaavat hyvin myös näiden varianttien aiheuttamalta vakavalta tautimuodolta.

Variantteja vastaan kehitettyjä rokotteita saadaan syksyllä

Valtaosalla ikääntyneistä sekä riskiryhmiin kuuluvista suomalaisista kolmannesta koronarokoteannoksesta on kulunut yli kuusi kuukautta. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. 

”Tämänhetkisen tiedon mukaan sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta. Jos on saanut kolme rokoteannosta ja sairastanut koronan kerran tai useammin, ei tarvitse nyt tehosteannosta”, Nohynek sanoo. 

Neljänsiä koronarokoteannoksia annetaan vielä ainakin elokuussa valmisteilla, joita Suomessa on tälläkin hetkellä käytössä. Varta vasten koronaviruksen variantteja vastaan räätälöityjä rokotteita saadaan näillä tietoa käyttöön myöhemmin syksyllä.

”Rokotteiden tehon kannalta tehosteannosten välissä tulisi olla vähintään kolme kuukautta. Jos nyt ottaa neljännen rokotteen, mahdollista koronavarianttia vastaan kehitettyä uutta rokotetta suositellaan otettavaksi aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua, jos lisätehosteannoksia myöhemmin suositellaan”, Nohynek sanoo. 

”Tämänhetkisen tiedon mukaan nykyisetkin valmisteet suojaavat kuitenkin hyvin myös varianttien aiheuttamalta vakavalta taudilta.”

Suosituksia muutetaan tarvittaessa

THL seuraa jatkuvasti koronarokotusohjelman vaikuttavuutta sekä kansainvälisiä raportteja ja suosituksia ja muuttaa suosituksiaan tarvittaessa. Vaikuttavuuden mittareina käytetään muun muassa vakavien tautitapausten määrää ja koronaan liittyvien kuolemien yleisyyttä.

THL on jo aiemmin suositellut neljänsiä rokoteannoksia

  • 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt
  • 80 vuotta täyttäneille
  • iäkkäille hoivakodeissa asuville
  • iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti heikentyneet ja jotka eivät pärjää yksin kotona
  • niille 70–79-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin.

Seuraa oman kuntasi viestintää

Kunnat järjestävät rokotukset ja kertovat, mistä ja milloin koronarokotuksen voi saada. Seuraa siis oman kuntasi verkkosivuja ja muuta viestintää.

Omaan terveyteesi liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä omaan terveysasemaasi tai työterveyshuoltoon.

Lisätietoja

Oma koronarokotus: miten, miksi ja milloin? (thl.fi)

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät (thl.fi)

Sopivatko koronarokotteet kaikille? (thl.fi)

Työpaperi: Valmistautuminen loppukesän ja syksyn 2022 koronarokotuksiin (julkari.fi)


Mika Salminen
johtaja
THL
p. 029 524 8454

Hanna Nohynek
ylilääkäri
THL
p. 029 524 8246
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto hanna.nohynek - thlfi korona - thlfi koronaepidemia - thlfi koronarokote - thlfi koronarokotteet - thlfi koronavirus - thlfi mika.salminen - thlfi