Uusi koronarokotuksia koskeva asetus astuu voimaan 23. joulukuuta – myös 5–11-vuotiaille mahdollista tarjota koronarokotuksia

Julkaisuajankohta 22.12.2021

Kunnat voivat tarjota kaikille 5–11-vuotiaille koronarokotuksia. Valtioneuvosto muutti koronarokotuksia koskevaa asetusta 22.12. siten, että koronarokotuksen voivat Suomessa vastedes saada kaikki 5 vuotta täyttäneet. Asetus tulee voimaan 23.12.2021. Aiemmin koronarokotetta tarjottiin vain 5–11-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteli 2.12. koronarokotuksia lapsille, joiden lähipiirissä on vakavasti immuunipuutteisia henkilöitä. Lisäksi THL ehdotti 17.12. muutosta rokotusasetukseen niin, että kaikille 5–11-vuotiaille voidaan tarjota mahdollisuutta rokotukseen. Asetusmuutoksen ansiosta molemmille ryhmille voidaan tarjota mahdollisuutta koronarokotteeseen. THL kuitenkin korostaa, että kaikkien 5–11-vuotiaiden rokottamisen aloittaminen ei saa hidastaa tehosteannosten antamista vakavan koronavirustaudin riskiryhmille.

Alaikäinen voi itse päättää koronarokotuksestaan, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että tämä ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään asiasta. Lapsen itsenäiselle päätökselle ei ole laissa määritelty ikärajaa, ja siksi asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Useimpien 5–11-vuotiaiden kohdalla rokottamiseen tarvitaan huoltajien suostumus.

Kunnat vastaavat koronarokotuksista ja päättävät, miten lasten rokotukset käytännössä järjestetään. Rokotuksia voidaan järjestää esimerkiksi kouluterveydenhuollossa tai koronarokotuspisteissä, joissa muutakin väestöä rokotetaan. 

Koronaviruksen aiheuttama tauti lapsilla yleensä lievä 

Lasten koronainfektioon liittyvät vakavat tautitapaukset ovat harvinaisia. Vain hyvin pieni osa sairastuneista lapsista on saanut sairaalahoitoon johtavan vakavamman taudinkuvan. Suomessa 5–11 vuotiaista lapsista yhteensä 29 oli joutunut sairaalahoitoon joulukuun 12. päivään mennessä koronan vuoksi, ja heistä yksi tehohoitoon.   

Vakavan taudin riski on suurentunut lapsilla, joilla on jokin lääketieteellinen riskitekijä. Pitkäkestoiset oireet (long covid) koronainfektion jälkeen ovat tähänastisen tutkimustiedon perusteella lapsilla todennäköisesti harvinaisia. 

Koronarokotteet ovat lapsilla yhtä tehokkaita kuin terveillä aikuisilla 

Koronarokotteiden turvallisuudesta 5–11-vuotiailla on saatu seurantatietoja erityisesti Yhdysvalloista, jossa joulukuun puoliväliin mennessä ikäryhmän lapsille oli annettu yli 7 miljoonaa mRNA-rokoteannosta. Tutkimuksissa ei ole tullut esille mitään odottamatonta, valtaosa ilmoitetuista haittatapahtumista oli samoja kuin mitä on tullut esille valmistajan tekemissä kliinisissä tutkimuksissa ennen myyntiluvan myöntämistä. 

Harvinaisen sydänpussin ja sydänlihaksen tulehduksen ilmaantuvuus oli noin 1 tapaus miljoonaa rokoteannosta kohti, mikä on vähemmän kuin tätä vanhemmissa ikäryhmissä. 

Lisätietoja: 

info(at)thl.fi 

STM: Lisää terveydenhuollon ammattiryhmiä mukaan koronarokotuksiin, jatkossa rokotuksia tarjotaan 5 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

Usein kysyttyä lasten ja nuorten koronarokotuksista 

5-11-vuotiaiden lasten rokottaminen COVID-19 tautia vastaan Suomessa (Julkari) 

Infektiotaudit ja rokotukset Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto korona - thlfi koronavirus - thlfi