Vanhempana Suomessa – ulkomaalaistaustaisille vanhemmille suunnattu pilottiryhmä pyrkii lisäämään luottamusta viranomaisiin

Julkaisuajankohta 5.3.2021

Ulkomaalaistaustainen mies ja kaksi nuorta poikaa urheilukentällä.

Kuvituskuva.

Ulkomaalaistaustaisten lasten määrä lapsi- ja perhepalveluissa on lisääntynyt. Tämä koskee myös niitä palveluja, joissa selvitellään lapseen kohdistuvaa kaltoinkohtelua tai arvioidaan sen riskiä. Vastaavasti ulkomailla syntyneiden vanhempien osallistuminen erilaisiin vanhemmuutta ja perhettä tukeviin interventioihin on muita vanhempia vähäisempää. 

”Eri ammattiryhmien palautteissa on noussut vahvasti esiin tarve Vanhempana Suomessa -ryhmän kaltaiselle psykoedukatiiviselle vanhemmuuden tuelle. Tarve kulttuurisensitiivisille ratkaisuille, jotka on suunniteltu erityisesti ulkomaalaistaustaiselle väestölle, on ilmeinen”, kertoo tutkimuspäällikkö Natalia Skogberg THL:stä. 

Ryhmän tavoitteena on lisätä lasten turvallisuutta sekä perheen hyvinvointia ryhmämuotoisen vanhemmuuden tuen avulla. Tähän pyritään lisäämällä vanhempien luottamusta viranomaisia kohtaan sekä lisäämällä tietämystä vanhemmuudesta ja kasvatuksesta.

”Viranomaisten yhteinen näkemys on, että ulkomaalaistaustaisten lasten ja perheiden tarpeet eivät tällä hetkellä tule lapseen kohdistuvan kaltoinkohtelun kysymyksissä riittävällä tavalla kohdatuksi ja tähän pyrimme osaltamme vastaamaan”, kertoo THL:n johtava asiantuntija Taina Laajasalo.

”Helsingin kaupunki pilotoi ryhmää kaupungin palveluissa tänä vuonna. Ryhmätoiminnan arvioinnissa ja jatkokehittämisessä ovat mukana myös Helsingin yliopisto sekä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA)”, Laajasalo jatkaa.

Pilotoitavan ryhmän sisällöt on kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa kansallisessa Barnahus-hankkeessa yhdessä THL:n maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimin sekä muun laaja-alaisesti aiheeseen perehtyneen asiantuntijajoukon kanssa. 

Pilotoinnin tueksi on kehitetty aihetta käsittelevä Vanhempana Suomessa -käsikirja. Käsikirjan julkistustilaisuus järjestetään webinaarina perjantaina 5.3. klo 13.00–15.00. Tilaisuudessa esitellään myös pilotin toteutusta ja tavoitteita.

Lisätietoja tilaisuudesta

Natalia Skogberg, Taina Laajasalo. Vanhempana Suomessa. Ulkomaalaistaustaisille suunnatun psykoedukatiivisen pilottiryhmän käsikirja. Barnahus-hanke, THL, 2020. 

Lisätietoja

Taina Laajasalo
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7777
[email protected] 

Natalia Skogberg
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7916
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Mielenterveys Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen