Anneli Portman

Anneli Portman

Virkanimike: Erityisasiantuntija
Puh: (+358) 29 524 7889
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy
 • Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn toimintamallien kehittäminen ja arviointi
 • Arvotutkimus
 • Identiteettien, ideologioiden ja ryhmäsuhteiden tutkimus 
 • Poliittisen retoriikan tutkimus 

Päätehtävät

 • Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn kehittäminen sote-sektorilla
 • Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn verkkokurssin jalkauttamisen koordinointi ja tutkimus
 • Radikalisoitumiseen liittyvän tuen tarpeen arvioinnin työkalun kehittäminen, pilotointi ja jalkautus
 • Paikallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen toimintaan osallistuminen

Koulutus

 • 2014, Valtiotieteen tohtori, sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto
 • 2012, Yliopistopedagogiset opinnot, Helsingin yliopisto

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (hyvä)
 • italia (hyvä)
 • espanja (välttävä)

Käynnissä olevat projektit

•    2020–2023, Radik-hanke. Hankkeen verkkosivut.

Edustukset

 • Kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn koordinaatioryhmän jäsen
 • NUKO- hankkeen ohjausryhmä
 • Exit- kehittämishakkeen ohjausryhmä
 • EU:n alaisen Radicalisation Awareness Network (RAN) -verkoston Local-työryhmän vetäjä
 • EU:n alaisen Radicalisation Awareness Network (RAN) asiantuntijapoolin jäsen 

Julkaisuja

Toimitetut teokset

Sinnemäki, K., Portman A., Nelson, R.H., Tilli J. (eds). (2019) On the Legacy of Lutheranism in Finland: Societal Perspectives. Helsinki: Finnish Literature Society.

Tieteelliset artikkelit

Portman, A., & Räsänen, A. (2020). Me ja muut - muslimitaustaiset turvapaikanhakijat ja kristityt suomalaiset. In S-M. Saarelainen, & J. Salminen (toim.), Uskonto ajassa ja tilassa (ss. 159-176). Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; No. 294). Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 

Helkama, K. & Portman A. (2019) Protestant roots of honesty and other Finnish values. Teoksessa Kaius Sinnemäki, Anneli Portman, Robert H. Nelson, Jouni Tilli (Toim.). On the Legacy of Lutheranism in Finland: Societal Perspectives. Helsinki: Finnish Literature Society. ss. 81-98. Studia Fennica Historica 25

Sinnemäki, K. T-K., Nelson, R., Portman, J. A. M. & Tilli, J. A., (2019). The legacy of Lutheranism in a secular Nordic society: An introduction. Teoksessa Kaius Sinnemäki, Anneli Portman, Robert H. Nelson, Jouni Tilli (Toim.). On the Legacy of Lutheranism in Finland: Societal Perspectives. Helsinki: Finnish Literature Society. ss. 9-36. Studia Fennica Historica 25

Portman, A. (2017). A Good Finn is a Good Lutheran. Teoksessa Kari G. Hempel, Poul Duedahl & Bo Poulsen (toim.) Efter Reformationen, Beyond the Reformation. NHM proceedings, vol 3. Aalborg UniversityPress, ss. 156-187

Portman, A. (2016). Values, identity, trust. Comparing public rhetoric in Finland and Sweden, 2000-2015. Teoksessa K. Almqvist & M. Hessérus, (Toim.) Partners with a Mutual Interest - Sweden and Finland in a New Security Environment. Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation

Pirttilä-Backman, A-M., Portman, A., Lautaniemi, E. E. K., Gummerus, I. H., & Myyry, L. H. (2017). Opetuksen työelämärelevanssia kehittämässä – kun MOOCit, turvapaikanhakijat ja tutkinto-opiskelijat kohtaavat. Yliopistopedagogiikka, 2017(2).

Väitöskirja

Portman, A. (2014). From Might to Mandate: Values in rulers' public speeches in Finland 1809-2000 [Valtiaista vaikuttajiksi: arvot Suomen hallitsijoiden julkisissa puheissa vuosina 1809-2000] Publications of the Department of Social Research 2014:4, Social Psychology. University of Helsinki. 

Lisätietoa verkossa