Minna Niemi

Minna Niemi
Virkanimike: erikoistutkija
Puh: 029 524 8463
Sähköposti: [email protected] 

Asiantuntemus

•    sosiaalityö
•    lastensuojelu
•    verkostotyö ja moniammatillisuus
•    ekososiaalinen työ ja yhteisötyö
•    maahanmuutto

Päätehtävät

•    lastensuojelun sijaishuollon tutkimus

Koulutus

•    2022, ammatillinen opettajakoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu
•    2010, yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaalityö, Jyväskylän yliopisto
•    2001, yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntapolitiikka & sosiaalityön opintokokonaisuus, Jyväskylän yliopisto

Työkokemus

•    2020–2023, yliopettaja, TAMK
•    2011–2020, kehittämispäällikkö, Pikassos
•    2010–2011, suunnittelija, Pikassos
•    2009, projektityöntekijä, YAD
•    2008, jatkokoulutettava, Jyväskylän yliopisto
•    2007, sosiaalityöntekijä, Tampereen kaupunki
•    2003–2006, tutkija, Lapin yliopisto

Päättyneitä projekteja

•    2022–2023, DigiMESH – Maahanmuuttajien urakehityksen tukeminen digitaalista verkostoitumista kehittämällä (REACT-EU/ESR). Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu: https://digimesh.turkuamk.fi/ 
•    2021, MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien tukena (ESR). Turun ammattikorkeakoulu, LAB ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu: https://mesh.turkuamk.fi/arkisto/index.html 
•    2021–2022, Empowering parents and families for active social inclusion and resilience (Erasmus+). Tampereen ammattikorkeakoulu: https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/epsir-empowering-parents-and-families-active-social-inclusion-and-resilience 

Julkaisuja 

Väitöskirja

Muita julkaisuja