Pia Eriksson

Virkanimike: erikoistutkija
puh: 029 524 7744
sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • lastensuojelun sijaishuolto
 • sosiaali- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus
 • kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen tutkimus

Päätehtävät

Aikaisemmat hankkeet

Koulutus

 • 2016 VTT (sosiaalityö), Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta 
 • 2008 VTM, sosiaalipsykologia ja sosiaalityö, Helsingin yliopisto
 • 2000 socionom (VTK), Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Työkokemus

 • 4/2019 –  Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 2018 – 2021 Osa-aikainen sosiaalityön yliopistonlehtori, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto. 
 • 2016 – 2019 Kehittämispäällikkö Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 2016 Suunnittelija, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä Mathilda Wrede -institutet. 
 • 2010 – 2015 Tutkija, Doctoral School of Humanities and Social Sciences, Social Work and Welfare Policies, University of Helsinki. / Valtiotieteellinen tiedekunta HY. 
 • 2006 – 2009 Tutkijasosiaalityöntekijä, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja Mathilda Wrede-institutet
 • 1999 – 2005 Sosiaalityöntekijä 

Julkaisuja

Vertaisarvioidut artikkelit

 • Eriksson, Pia K. & Utriainen, Siiri (2022) Everyday life of children in out-of-home care during the first year of the COVID-19 pandemic. The European Journal of Social Work. 
 • Emelie Shanks, Elisabeth Backe-Hansen, Pia Eriksson, Mette Lausten, Tommy Lundström, Heikki Ranta & Marie Sallnäs (2021) Privatisation of residential care for children and youth in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Nordic Welfare Research 3/2021.
 • Eriksson Pia & Pösö Tarja (2021) Adoption from care in Finland: Currently an uncommon alternative to foster care. In Adoption From Care: International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention. Pösö, T., Skivenes, M. & Thoburn, J. (eds.). Policy Press.
 • Yliruka Laura, Petrelius Päivi & Eriksson Pia (2020) Translating ideas of practice research for a national and local child welfare reform process. In The Routledge Handbook of Social Work Practice Research . Joubert, L. & Webber, M. (eds.). London: Routledge, p. 203-216. Routledge international handbooks. 
 • Eriksson Pia K. (2017) Putting one´s best foot forward: Finnish prospective adoptive parent´s strategic interaction in statutory pre-adoption services. Qualitative Social Work, published online July 2017.
 • Eriksson Pia K. (2016) Fear of loss of a wanted child: emotional accounts of Finnish prospective adoptive parents in pre-adoption services. Adoption and Fostering, 40(3) 209-218.
 • Eriksson Pia K. (2016) Losing control in pre-adoption services: Finnish prospective adoptive parents´ emotional experiences of vulnerability. Social Work and Society 14(1).
 • Eriksson Pia K., Elovainio Marko, Mäkipää Sanna, Raaska Hanna, Sinkkonen Jari & Lapinleimu Helena (2015) The satisfaction of Finnish adoptive parents with statutory pre-adoption counselling in inter-country adoptions. European Journal of Social Work 18(3), 412-429.

Muut julkaisut (2018-)

 • Eriksson, Pia; Ståhlberg, Miia; Svetloff, Maria; Barkman, Johanna; Liukkonen, Johanna & Hipp, Tiia (2023) Trauma- ja väkivaltatietoinen sijaishuolto - selvitys kaltoinkohtelun nykytilasta sekä materiaali ammattilaisille ja opiskelijoille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 35:2023. 
 • Eriksson, Pia & Harrikari, Timo (2023) Lastensuojelun sijaishuollon palvelutuotannon muutos 2018–2023: Yksityistymisen ja markkinoistumisen trendien tarkastelu. Yhteiskuntapolitiikka 5–6/2023, 552–560.
 • Niemi, Minna & Eriksson, Pia (2023) Sijoitettuna asuvien peruskouluikäisten kokemuksia terveydestä, päihteistä, väkivallasta ja palveluista. THL tutkimuksesta tiivisti 53/2023. 
 • Aaltio, Elina & Eriksson, Pia (2023) Sijaishuollon mustaa laatikkoa ryhdytty avaamaan vaikuttavuuden ja laadun arvioimiseksi. Yhteiskuntapolitiikka 3/2023, 319–324.
 • Utriainen, Siiri & Eriksson, Pia (2023) Lastensuojelun rajoitustoimenpiteet valtion koulukodeissa. THL Raportti 6/2023.
 • Yliruka, Laura; Eriksson, Pia; Jokinen, Liisa & Pasanen, Kaisa (toim.) (2022). Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla. THL Työpaperi 52/2022. 
 • Eriksson, Pia & Korhonen, Päivi (2022) "Kiitos kun pidätte huolta, että asiat olisi minulla hyvin": Kysy ja kuuntele -hankkeen loppuraportti. THL Raportti 3/2022. 
 • Eriksson, Pia & Korhonen, Päivi (2022) Modell för barnspecifik övervakning av vård utom hemmet. THL Diskussionsunderlag 18/2022.
 • Eriksson, Pia & Korhonen, Päivi (2022) Lapsikohtaisen valvonnan malli. THL Työpaperi 4/2022.
 • Utriainen, Siiri; Eriksson, Pia & Heino, Tarja (toim.) (2021) Poikkeusolot sijaishuollossa: Koronaepidemian vaikutuksia kodin ulkopuolelle sijoitettuihin lapsiin . THL Työpaperi 35/2021.
 • Saariluoma, Lotta; Eriksson, Pia; Heino, Tarja & Utriainen, Siiri (2021) Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja teini-ikäisten väkivaltakokemukset sekä päihteiden käyttö. THL Tutkimuksesta tiiviisti 73/2021.
 • Saariluoma, Lotta; Heino, Tarja, Eriksson, Pia & Siiri Utriainen (2021) Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynti ja hyvinvointi koronan varjossa vuonna 2021. THL Tutkimuksesta tiivisti 72/2021.
 • Korhonen, Päivi & Eriksson, Pia (2021) Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat: Katsaus 2000-luvulla tehtyihin tutkimuksiin. THL Työpaperi 34/2021.
 • Saariluoma, Lotta; Eriksson, Pia & Korhonen Päivi (2021) Sijoitettujen lasten koulunkäynti ja vapaa-aika: kyselytutkimuksen tuloksia. THL Tutkimuksesta tiiviisti 51/2021.
 • Eriksson, Pia, Nelimarkka Siiri, Paasivirta Annukka, Tiili Anna & Yliruka Laura (2021) Koronan vaikutukset lastensuojeluun: osa 2. Tutkimuksesta tiiviisti 16/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Eriksson Pia & Säles Emilia (2021) Lastensuojelun perhehoidon järjestäminen: suositukset perhehoidon toimintaohjeiden sisällöiksi. THL Työpaperi 6/2021. 
 • Nelimarkka Siiri, Maijala Seija, Eriksson Pia & Heino Tarja (2021) Koronapandemian vaikutuksia lastensuojelun palveluihin ja asiakkaiden hyvinvointiin vuonna 2020. Tutkimuskatsaus. THL Työpaperi 5/2021. 
 • Tiili Anna, Paasivirta Annukka, Kuokkanen Julia, Eriksson Pia & Nelimarkka Siiri (2020) Koronan vaikutukset lastensuojeluun. THL Tutkimuksesta tiiviisti 34/2020. 
 • Ikonen Riikka, Eriksson Pia & Heino Tarja (2020) Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi ja palvelukokemukset : Kouluterveyskyselyn tuloksia. THL työpaperi 35/2020. 
 • Heino Tarja & Eriksson Pia (2019) Lasteri - ideasta toteutukseen: Selvitys lastensuojelun 24/7 yksiköiden tietokannasta. THL työpaperi 11/2019.
 • Malja, Marjo; Puustinen-Korhonen, Aila; Petrelius, Päivi & Eriksson, Pia (2019) Lastensuojelun laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:8.
 • Petrelius, Päivi & Eriksson, Pia (toim.) (2018) Uudistuva lastensuojelu: kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. THL Työpaperi 32/2018.
 • Heino Tarja, Forsell Martta, Eriksson Pia, Känkänen Päivi, Santalahti Päivi & Tapiola, Mia (2018) Lastensuojelun, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian yhteiset asiakkaat - yhteinen vastuu. Päätösten tueksi 50/2018.
 • Porko Petta & Heino Tarja & Eriksson Pia (2018) Yksityisten lastensuojeluyksiköiden selvitys. THL-työpaperi 21/2018.

Väitöskirja

 • Eriksson Pia K (2016) Prospective adoptive parents within pre-adoption services: An interplay of emotions and power in social interaction. Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 4/2016. 

Muualla verkossa