Äidin sairastama tyypin 1 diabetes sekä ylipaino ja lihavuus vaikuttavat eri tavoin syntyvän lapsen sydämen kehitykseen

Julkaisuajankohta 26.3.2024 10.10
Uutinen

Äidin sairastama tyypin 1 diabetes sekä ylipaino ja lihavuus lisäävät syntyvän lapsen riskiä synnynnäisille sydänvioille. Tuore rekisteritutkimus osoittaa, että äidin diabeteksen ja ylipainon tai lihavuuden vaikutukset riskiin ovat kuitenkin pääosin erilaisia.

Tyypin 1 diabetes lisää merkittävästi riskiä kaikentyyppisille synnynnäisille sydänvioille, kun taas ylipaino ja lihavuus lisäävät erityisesti vasemman ja oikean ulosvirtauskanavan ahtauman tyyppisten vikojen riskiä. 

Synnynnäinen sydänvika on yleisin synnynnäinen rakennepoikkeama. Sellainen todetaan noin joka sadannella vastasyntyneellä. Sydämen tärkeimmät rakenteet kehittyvät ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana. 

Uudessa rekisteritutkimuksessa pystyttiin ensimmäistä kertaa arvioimaan tyypin 1 diabetesta sekä ylipainoa ja lihavuutta samassa tutkimusasetelmassa. Tämän mahdollistivat Suomen kattavat kansalliset rekisterit. 

Tutkimus käsitti kaikki Suomessa vuosina 2006–2016 syntyneet 620 751 lasta ja heidän äitinsä. Kansallisen rekisteritutkimuksen aineisto kerättiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämistä rekistereistä: syntymärekisteri, epämuodostumarekisteri ja hoitoilmoitusrekisteri. Lisäksi aineisto sisälsi tietoja Kelan ja Tilastokeskuksen rekistereistä. 

Synnynnäisen sydänvian diagnoosi löytyi 1,7 prosentilta lapsista. Luku on hieman suurempi kuin aiemmissa tutkimuksissa.

”Tutkimustuloksemme antavat tärkeää lisätietoa synnynnäisten sydänvikojen molekyylitason syntymekanismeja selvittävän tutkimuksen tueksi”, kertoo apulaisprofessori Emmi Helle. ”Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös riskiraskauksien seurannan järjestämisessä. Varhainen ylipainon ja lihavuuden ehkäiseminen, diabeteksen hyvä hoito sekä erityisesti riskiryhmään kuuluvien tulevien äitien neuvonta jo raskautta suunniteltaessa ovat merkittäviä työkaluja synnynnäisten sydänvikojen ehkäisyssä.”

Lähde:

Äidin ylipaino ja diabetes jälkeläisen synnynnäisen sydänvian riskitekijöinä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2024;140(4):307-.

Turunen R, Pulakka A, Metsälä J, et al. Maternal Diabetes and Overweight and Congenital Heart Defects in Offspring. JAMA Netw Open. 2024;7(1):e2350579.doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.50579

Lisätietoja:

Emmi Helle
apulaisprofessori
THL, Helsingin yliopisto
puh. 040 567 1023
[email protected]

Eero Kajantie
professori
THL, Oulun yliopisto
puh. 029 524 8610
[email protected] 

Elintavat ja ravitsemus Kansantaudit Kansantaudit tutkimusohjelma3hyte