Aikuissosiaalityö siirtyi hyvinvointialueille – asiakasmäärät paikoitellen huomattavan suuria, työntekijäresurssit pysyvät pääosin ennallaan

Julkaisuajankohta 19.1.2023

Uudet hyvinvointialueet organisoivat aikuissosiaalityön eri tavoin eri puolilla maata. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän kyselyn mukaan palvelujen sisällöissä ei ole tapahtumassa suuria muutoksia. Aikuissosiaalityön suuret asiakasmäärät ja työajan kohdentumisen puutteellinen seuranta nousivat esille.

Aikuissosiaalityön järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa Helsinkiä lukuun ottamatta.

THL kartoitti aikuissosiaalityön tilannekuvaa marras-joulukuussa 2022. Kyselyssä tiedusteltiin aikuissosiaalityön organisoitumisesta, asiakasmääristä, resursseista ja työajan kohdentumisesta vuonna 2022 ja arvioita muutoksista vuonna 2023. Kyselyyn vastasi 22 aikuissosiaalityön organisoitumiseen liittyvästä suunnittelusta vastaavaa henkilöä – yksi jokaiselta hyvinvointialueelta ja yksi Helsingin kaupungilta. 

Suoraan asiakastyöhön yksi päivä viikossa

Arviointiajankohtana loppuvuodesta 2022 aikuissosiaalityötä tekevillä sosiaalihuollon ammattilaisilla oli käytettävissä noin yksi päivä viikossa suoraan asiakastyöhön eli asiakkaiden tapaamisiin ja keskusteluihin asiakkaiden kanssa.

”Eniten aikaa vieviä toimintoja aikuissosiaalityössä olivat asiakastyö, kirjaaminen ja dokumentointi sekä hakemusten käsittely ja päätökset”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto

Aikuissosiaalityössä työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä ja sosiaaliohjaajilla oli vuoden 2022 lopulla 50–100 asiakasta per työntekijä. Suurin osa vastaajista toi esiin, että asiakasmääriin per ammattilainen ei olisi tulossa muutoksia vuonna 2023.

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen organisointi osittain vielä kesken

THL:n kyselyn mukaan ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakeminen on monella alueella säilymässä ennallaan vuonna 2023. Kuitenkin myös muutoksia oli suunnitteilla, kuten taloudellisen tuen keskittämistä erillisiin tiimeihin tai yksiköihin.

"Yhdellä alueella toimeentulotuen käsittelyä keskitetään erillisiin yksiköihin, toisessa ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea myönnetään kuten tähänkin saakka, kolmannessa laajennetaan sähköisiä palveluita”, kuvailee THL:n tutkija Niina Tanner.

Aikuissosiaalityö selkeästi esille hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden suunnitelmien mukaan aikuissosiaalityö sijoittuu vuoden 2023 alusta muiden muassa työikäisten, perheiden ja sosiaalipalveluiden alle. 
THL:n tutkijat pitävät tärkeänä, että palveluiden järjestämisen muutoksen yhteydessä huolehditaan aikuissosiaalityön tavoitettavuudesta ja tehdään aikuissosiaalityön löytäminen asiakkaille helpoksi.

”Aikuissosiaalityön palveluista ja sisällöistä voisi viestiä eri foorumeilla ja kertoa, miten palveluihin voi hakeutua ja miten asiakkaat aikuissosiaalityöstä hyötyvät. Esimerkiksi eri viranomaisten yhteistyön hyötyjä kannattaa tuoda aktiivisesti esiin”, tutkijat ehdottavat.

Lisätietoa

Tutkimuksesta tiiviisti: Aikuissosiaalityö sote-uudistuksessa -kyselyn tulokset

Yhteystiedot

Minna Kivipelto
Tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7760

Niina Tanner
Tutkija
THL
puh. 029 524 8233
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tutkimusohjelma2sote - thlfi