Aikuissosiaalityön asiakasmäärät kasvaneet hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen – osalla alueista yli 70 asiakasta työntekijää kohti

Julkaisuajankohta 17.6.2024 2.00
Uutinen

Lähes kaikki hyvinvointialueet arvioivat, että aikuissosiaalityön asiakasmäärät ovat kasvaneet hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen. Kuudella hyvinvointialueella on yli 70 asiakasta aikuissosiaalityötä tekevää sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaajaa kohden. Suurten asiakasmäärien hyvinvointialueilla myös esimiesten tuen koetaan heikentyneen.

Valtaosa (19) hyvinvointialueista arvioi, että asiakasmäärät ovat lisääntyneet hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen. Asiakasmäärien arvioitiin kasvaneen Etelä-Karjalan, Helsingin, Itä-Uusimaan, Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Uusimaan, Lapin, Länsi-Uusimaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen aikuissosiaalityössä.

Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Jyväskylän yliopiston toteuttamasta hyvinvointialueille tehdystä kyselystä, jossa selvitettiin aikuissosiaalityön asiakasmääriä, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työajan kohdentumista ja taloudellisen tuen organisoitumista hyvinvointialueilla. Tietoja verrattiin vuonna 2022 toteutettuun vastaavan sisältöiseen kyselyyn.

Asiakasmäärien kasvu ja asiakkaiden määrä työntekijää kohden ei välttämättä keskity samoille alueille

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueilla sekä Helsingissä oli toukokuussa 2024 arviolta yli 70 asiakasta jokaista aikuissosiaalityötä tekevää sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaajaa kohden. Näiden suurten asiakasmäärien alueilla aikuissosiaalityössä tehdään myös hieman enemmän kirjaamista ja dokumentointia, täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukityötä ja perustoimeentulotuen hakemiseen ja päätöksiin liittyvää selvittelytyötä kuin kohtuullisten asiakasmäärien alueilla (alle 70 asiakasta työntekijää kohden).

Asiakasmäärien kasvu ei kuitenkaan ole johtanut kaikilla alueilla työntekijää kohden olevien asiakasmäärien nousuun. 

”Tilanne voi johtua siitä, että toistaiseksi aikuissosiaalityössä on kyetty ottamaan kasvavat asiakasmäärät vastaan ilman, että asiakasmäärää työntekijää kohden on täytynyt kasvattaa kaikilla alueilla. Tällöin on täytynyt lisätä työntekijöiden määrää, mutta sitä ei kyselyssä selvitetty tarkemmin", toteaa THL:n johtava tutkija Minna Kivipelto

”Kyselyn tulosten perusteella suurten asiakasmäärien kasaantuminen tiettyjen alueiden työntekijöille edellyttää tarkempia selvityksiä, joita hyvinvointialueiden tulisi tehdä pikaisesti.”

Myös esimiesten tuki on vastaajien mukaan heikentynyt neljällä suuren asiakasmäärän alueella hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen.

Kurjistumisen ehkäisemiseen tarvitaan toimia eri hallinnonaloilla

Aikuissosiaalityö on luonteeltaan viimesijaista, kun yhteiskunnalla ei ole enää tarjota muita palveluita. 

Aikuissosiaalityön palvelujen saaminen on heikentynyt jo 1,5 vuodessa noin seitsemällä hyvinvointialueella. Vastaajien arvion mukaan tilanne tulee pahenemaan entisestään.

Aikuissosiaalityön asiakkaat ovat yhteiskunnan heikompiosaisia, joihin myös sosiaaliturvan leikkaukset paljolti kohdistuvat. Kyselyyn vastanneet esihenkilöt toivat avovastauksissa esiin hallitusohjelmaan kirjattujen sosiaaliturvaa koskevien muutosten lisäävän aikuissosiaalityön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarvetta. 

Kivipellon mukaan esihenkilöiden lista heikennysten vaikutuksista on aika lohduton. Esimerkiksi asunnottomuuden, mielenterveysongelmien ja tilapäisasumisen tarpeen ennakoidaan lisääntyvän. Lisäksi paine sosiaalityön myöntämään täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen tulee lisääntymään, kun esimerkiksi asumistukea, perustoimeentulotukea ja työttömyysturvaa niukennetaan.

”Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohella Suomeen tarvitaan myös kurjistumista ehkäisevä ohjelma, joka kattaa laajasti eri hallinnonalat etsimään ratkaisuja heikompiosaisten tilanteiden parantamiseksi”, toteaa Kivipelto. 

Lisätietoja

Aikuissosiaalityön tilannekuva 2024 – kyselyn tuloksia

Yhteystiedot

Minna Kivipelto
johtava tutkija
THL
puh. 029 524 7760
[email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta tutkimusohjelma2sote tutkimusuutinen