Aikuissosiaalityön vaikuttavuus voidaan tuoda näkyviin sosiaali- ja terveydenhuollossa erityisesti kirjaamista kehittämällä

Julkaisuajankohta 2.6.2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus on yksi sote-uudistuksen suuria tavoitteita. Vaikuttavien työmenetelmien tunnistamiseen tarvitaan tietoa. Näin asiakkaalle ja potilaalle voidaan kohdentaa paras mahdollinen tuki ja apu.

Tutkimustiedon perusteella on kuitenkin tunnistettu useita ongelmia, joiden vuoksi aikuissosiaalityöstä ei vielä saada tuotettua vaikuttavuustietoa. Ongelmat liittyvät asiakastyön kirjaamiseen, tietojärjestelmiin ja myös tiedolla ohjaamisen ja johtamisen rakenteisiin.

Paneudumme sosiaalityön tietojärjestelmiin ja kirjaamiseen liittyviin kysymyksiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast-sarjan toisessa jaksossa. Vieraina ovat erikoissuunnittelija Anu Virtanen Soccasta(Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin ja Helsingin yliopiston yhteinen sosiaalialan kehittämis- ja tutkimusorganisaatio) ja kehittämispäällikkö Ville Santalahti Vassosta (Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus).

Asiakastietojen kirjaaminen on asiakkaan oikeus

Yksi suurimmista vaikuttavuuteen liittyvistä ongelmista on, että tietoja asiakkaiden käyttämistä palveluista ei kirjata siinä määrin, kuin olisi tarpeen. Näin ei saada myöskään vertailukelpoista tietoa vaikuttavuuden arviointia varten. 

”Työntekijöiden olisi hyvä ymmärtää ja tietää, millainen sosiaalihuollon tiedonhallinnan prosessi on, jotta kirjaamiset nähtäisiin mielekkäiksi”, sanoo Anu Virtanen.

Ville Santalahti pitää ongelmallisena kehittämisen projektimaisuutta.

”Kirjaamista ja tiedon tuotantoa olisi hyvä kehittää pitkäjänteisesti”, hän sanoo.

Molemmat asiantuntijat korostavat, että laadukas kirjaaminen on myös asiakkaan oikeus.

Johtamisella merkittävä rooli kirjaamisen edistämisessä

Hienotkaan tietojärjestelmät tai tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rakenteet eivät vielä takaa, että vaikuttavuuden arviointiin saadaan dataa. Jokainen osavaihe tiedon tuotannon ketjussa on yhtä tärkeä.

Kirjaaminen ja prosessien näkyväksi tekeminen on kaikkien osapuolten, niin johdon kuin työntekijöidenkin, tehtävä. Näihin tarvitaan erilaisia tukitoimia, koulutusta ja osaamisen lisäämistä.

”Esihenkilöt ja johtajat ovat tiedolla ohjaamisen suhteen aivan samalla tavalla uuden tilanteen edessä kuin työntekijätkin”, Virtanen ja Santalahti toteavat.

Kuuntele On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcastia

On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast-sarja käsittelee aikuissosiaalityön ajankohtaisia kysymyksiä ratkaisukeskeisesti ja tuo esiin ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia. Sarjaan tehdään yhteensä neljä jaksoa. 

Podcastin toisen jakson juontajina toimivat THL:n johtava tutkija Minna Kivipelto ja vieraileva tutkija Tarja Tolonen

Podcast liittyy Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain) hankkeeseen.

On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast

Lisätietoa

Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain)

Yhteystiedot

Minna Kivipelto
johtava tutkija
THL
puh. 029 524 7760
sähköposti: [email protected]

Sote-palvelujen johtaminen Sote-palvelujen johtaminen