Anna palautetta asiakkuustietojen konseptiluonnoksesta!

Julkaisuajankohta 11.4.2024 12.36
Uutinen

THL:n ja Kelan yhteistyönä on luonnosteltu konsepti asiakkuustietojen paremmasta kansallisesta hyödyntämistä. Luonnos on avoinna kommentoinnille 10. - 30.4.2024.

Konsepti pyrkii vastaamaan kysymykseen, mitä asiakkuustietoihin kuuluvia tietoja olisi ensisijaisesti saatava laajemmin kansallisesti hyödynnettyä ja miten ne voitaisiin toteuttaa?  

Konseptiluonnos kuvaa tarpeet, hyödyt  ja ratkaisuehdotukset tiettyjen asiakkuustiedoiksi luokiteltujen tietojen parempaan kansalliseen hyödyntämiseen Kanta-palveluissa. 

Kommentteja toivotaan erityisesti

  • sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajilta,
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta ja
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ammattilaisilta.

Palautteet otetaan huomioon konseptia viimeisteltäessä ja konsepti julkaistaneen kesäkuun lopussa. Konseptia täydennetään tarkemmalla suunnittelulla ja määrittelyillä.

Konsepti on suunnitelma, joka laaditaan ennen kuin Kanta-palveluun tai niihin liittyviin asiakas- tai potilasjärjestelmiin kehitetään merkittäviä uusia toiminnallisuuksia tai sisältöjä tai niitä muutetaan. 

Asiakkuustietojen konseptiluonnos 

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla