Asiakasmaksulain muutos tasasi kuntien välisiä eroja kotihoidon maksuissa – keskimääräinen maksu pieneni

Julkaisuajankohta 2.6.2022

Vuoden 2021 asiakasmaksulain muutos tasasi kuntien välisiä eroja säännöllisen kotihoidon maksuissa. Säännöllisen kotihoidon maksut määritellään prosenttiosuutena asiakkaan ja hänen puolisonsa tuloista, jotka ylittävät tietyn euromäärän. Muutoksen yhteydessä asetettiin uusi maksutaulukko, jossa maksut määriteltiin aiempaa tarkemmin palvelutuntien mukaan. Tämän seurauksena lähes kaikissa kunnissa sekä nostettiin että laskettiin joitakin kotihoidon maksuja riippuen palvelutuntien ja kotitalouden jäsenten määrästä. 

Tämä käy ilmi THL:n tuoreesta tutkimuksesta, jossa vertailtiin kuntien säännöllisen kotihoidon asiakasmaksuja ennen maksulain uudistusta kesäkuussa 2021 ja uudistuksen jälkeen helmikuussa 2022.

Ennen lakimuutosta kotihoidon maksut vaihtelivat merkittävästi kunnasta toiseen, koska maksuprosentteja ei säädelty tarkasti palvelutuntimäärien mukaan. Uudistuksen jälkeen suurin osa (92 %) kunnista otti käyttöön uudet palvelutuntikohtaiset enimmäismaksuprosentit.

Keskimääräinen maksutaso nousi erityisesti kunnissa, jotka ennen lakimuutosta perivät suhteellisen pieniä maksuja. Vastaavasti ne kunnat, jotka olivat perineet ennen lakimuutosta korkeampia maksuja, alensivat keskimääräistä maksuaan.

Säännöllistä kotihoitoa käyttää vuosittain 115 000 asiakasta

Säännöllisen kotihoidon palvelut ovat merkittävä osa kotiin tuotavia hoiva- ja hoitopalveluja, ja niiden piiriin kuuluu 115 000 asiakasta vuosittain. Asiakasmaksulain muutokset pienensivät näiden palveluiden keskimääräistä maksua. Vastaavasti kuntien säännöllisen kotihoidon maksukertymä pieneni arvion mukaan valtakunnallisesti 7 prosenttia eli noin 10 miljoonaa euroa, vaikka lain esitöissä arvioitiin, että kuntien maksutulot eivät juuri muuttuisi kokonaisuudessaan.

Maksujen pienentymiset kohdistuivat yleisemmin pienituloisiin ja korotukset suurituloisiin asiakkaisiin, joten muutos tasasi eroja kotihoidon asiakkaiden toimeentulossa.

”Tutkimuksemme mukaan lakimuutos onnistui tavoitteessaan yhtenäistää maksukäytäntöjä ja tasata maksuja kuntien välillä. Alueellisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta kotihoidon käyttäjien tilanne parani, koska lakiuudistuksen myötä asiakasmaksujen alueellinen vaihtelu pieneni huomattavasti,” sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola.

Lisätietoa

Asiakasmaksulain muutos lisäsi alueellista yhdenvertaisuutta kotihoidon maksuissa

Liitetaulukko: Kuntien maksutasot – kotihoito ja lääkärikäynnit 2021-2022 (excel-tiedosto, 42,95 kt)

Yhteystiedot

Jussi Tervola
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 6134
[email protected]

Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi