Diabetesrekisterin raporteista saadaan tietoa diabeteksen hoidon kehittämiseen

Julkaisuajankohta 7.6.2023

Diabetesrekisterin raporttien avulla potilaiden hoidon toteutumista voi seurata sekä kansallisesti että omalla alueella ja kunnassa.

”Diabetesrekisterin raporteista saadaan tietoa hoidon keskeisistä tuloksista. Tieto on tärkeää, kun arvioidaan sairauden merkitystä palvelujärjestelmälle sekä hoitoa ja sen kehittämistä”, kertoo diabetesrekisterin vastuuhenkilö, endokrinologian erikoislääkäri Saara Metso.

Uusimmista raporteista on nähtävissä, kuinka tyypin 2 diabetesta sairastavista jopa 89 prosentilla (392 000 potilasta) on hyvä tai kohtalainen sokeritasapaino. Tyypin 1 diabeetikoista 59 prosenttia (44 156 potilasta) yltää samaan hoitotulokseen. 

Myös LDL-kolesteroliarvoja on tärkeää seurata diabetesta sairastavista potilaista. Kolesteroliarvojen hyvä hoitotasapaino ehkäisee tehokkaasti sydän- ja verisuonisairauksia, mutta silti vain noin puolet kaikista diabeetikoista saavuttaa LDL-kolesterolitavoitteen. Viime vuosina diabeetikoiden LDL-kolesteroliarvot ovat parantuneet sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavilla, mutta parantamisen varaa on vielä paljon. 

Kehittämistyölle kannustava ilmapiiri

Diabetesrekisterin viides kansallinen vertaiskehittämispäivä järjestettiin Helsingissä 24.5.2023. Mukana oli miltei 200 osallistujaa 14 hyvinvointialueelta. Terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi tilaisuus kiinnosti potilasyhdistyksiä, terveydenhuollon kouluttajia, laite- ja lääketeollisuutta sekä potilastietojärjestelmätoimittajia.

Tilaisuudessa osallistujat arvioivat ryhmätöinä  rekisterin keskeisiä tuloksia ja esittelivät muille ryhmille keskeiset havaintonsa. Tilaisuuteen osallistunut endokrinologian ylilääkäri Päivi Rautiainen piti päivän osallistavaa työskentelytapaa hyvänä.

"Vertaiskehittämispäivässä oli toisia kannustava ilmapiiri. Opimme paljon toisiltamme ja saimme miettiä syitä sille, miksi joissain asioissa olemme onnistuneet ja toisissa emme. Työ jatkuu omassa yksikössä päivien jälkeen", Päivi Rautiainen sanoo.

Diabetesliiton kehittämispäällikkö Sari Koski on osallistunut Diabetesrekisterin kehittämistyöhön sen alkumetreiltä alkaen. "Diabetesrekisterissä ja sen ympärillä vallitseva innostava ja tavoitteellinen hoidon parantamisen ilmapiiri on ihailtavaa. Se luo edellytyksiä yhdenvertaisen ja laadukkaan hoidon toteutumiselle, mikä on olennaisen tärkeää diabetesta sairastaville", Sari Koski korostaa.

Vertaiskehittämispäivässä esiteltyjä uusia tuloksia

Saara Metso kertoo, miten uutena raporttitietona vertaiskehittämispäivissä esiteltiin diabeetikoiden valkuaisvirtsaisuus (U-albkre). Kyseessä on yksinkertainen ja kustannustehokas tutkimus, jonka avulla on helppo todeta potilaiden suurentunut riski sairastua sydän-ja verisuonisairauksiin tai munuaisten vajaatoimintaan. Näiden potilaiden komplikaatioiden ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Raporttien mukaan U-albkre -näyte oli otettu edellisen kahden vuoden aikana yleisemmin (75 %) tyypin 1 diabetesta sairastavista potilaista verrattuna tilannetta tyypin 2 diabetesta sairastaviin (51 %).

"Työtä riittää tehtäväksi molemmissa potilasryhmissä, minkä vuoksi valkuaisvirtsaisuuden mittauskattavuuden parantaminen nostettiin yhdeksi kehittämisen kohteeksi vertaiskehittämispäivässä", Saara Metso kertoo.

Uutena raporttina vertaiskehittämispäivillä esiteltiin myös lasten ja nuorten sokeritasapainotulokset. Alle 16-vuotiaiden ryhmässä erittäin huonossa hoitotasapainossa olevien potilaiden osuus on viimeisen vuoden aikana vähentynyt yli kaksi prosenttiyksikköä. "Ilahduttava hoitotulosten paraneminen kertoo mm. uuden teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista", Metso toteaa. 

Vertaiskehittäminen on jatkossakin hoidon laadun kehittämisen kulmakivi

Seuraava diabetesrekisterin vertaiskehittämispäivä järjestetään 28.11.2023 THL:ssä Valtakunnallisen diabetespäivän aattona. Tavoitteena on saada mukaan osallistujia kaikilta hyvinvointialueilta.

Laaturekisterien vertaiskehittämistoiminnassa otetaan suuri askel ensi vuonna, kun 22.5.2024 pidetään ensimmäinen kaikkien laaturekisterien yhteinen vertaiskehittämispäivä. THL laaturekisterien vaikuttavuusylilääkäri Aapo Tahkolan mukaan tapahtumaan on tulossa mukaan diabetesrekisterin lisäksi useita muita laaturekistereitä. Tavoitteena on antaa syötteitä koko hoitoketjua ja erityisesti perusterveydenhuollon toimintaa kirittävään tavoitteelliseen vertaiskehittämiseen diabeteksen lisäksi myös esimerkiksi sydänsairauksien hoidossa.

”Diabetesrekisterin vertaiskehittämisen konsepti on näyttänyt kyntensä vahvana muutosajurina terveydenhuollon kentällä. Sen päälle on hyvä rakentaa laajempaa yhteistä tekemistä tavoitellen sitä, että tieto hoidon laadusta muuttuisi yhä laajemmin parantuneeksi hoidon laaduksi", Aapo Tahkola kertoo.

Aiheesta lisää

Diabetesrekisteri on yksi THL:n kansallisista laaturekistereistä.
Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit

Tutustu Diabetesrekisterin tuloksiin
Diabetesrekisterin raportti 

Lisätietoa

Saara Metso
Diabetesrekisterin vastuuhenkilö
puh. 03-31166406
[email protected]

Aapo Tahkola
vaikuttavuusylilääkäri
puh. 029 524 8188
[email protected]

Palautetta ja kehittämisehdotuksia voi lähettää sähköpostitse [email protected]
 

Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tilastouutinen - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla