Elämänlaadun mittaaminen täydentää kokonaiskuvaa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja tuen tarpeista – TOIMIA-verkoston uusi suositus

Julkaisuajankohta 30.11.2023 7.00
Uutinen

Toimintakyvyn arviointikäytäntöjä yhtenäistävä ja kehittävä kansallinen TOIMIA-verkosto on julkaissut uuden suosituksen 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten terveyteen liittyvän elämänlaadun geneeristen itsearviointimittareiden käytöstä ja soveltuvuudesta.

Itsearviointimittareita voidaan hyödyntää monipuolisesti sekä väestötutkimuksissa, kliinisessä terveydenhuollossa että kehitettäessä lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluja.

Suositukseen valituista kahdesta luotettavasta ja pätevästä mittarista KINDL-R soveltuu käytettäväksi väestötutkimuksissa ja kliinisessä työssä erityisesti perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevässä työssä mittarin psykososiaalisen ulottuvuuden näkökulmasta. PedsQL 4.0 -mittari taas painottaa elämänlaadun toiminnallisia näkökulmia ja sitä voidaan käyttää ensisijaisesti perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Kumpaakaan elämänlaatumittaria ei ole tarkoitettu diagnoosin tekemiseen eikä niiden käyttö seulontamenetelmänä ole perusteltua. Mittarit auttavat luomaan kokonaiskuvaa lapsen ja nuoren hyvinvoinnista ja siihen mahdollisesti vaikuttaneista tekijöistä. Luotettavan kokonaiskuvan saaminen edellyttää kuitenkin sekä lapsen tai nuoren ja hänen vanhempiensa kuulemista.

KINDL-R elämänlaadun mittaria voidaan käyttää esimerkiksi kouluterveydenhuollon vastaanotolla täydentämään kuvaa lapsen tai nuoren voimavaroista ja tuen tarpeista, kertoo suositusta valmistelleen ryhmän puheenjohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti.

Geneeristen elämänlaatumittareiden rinnalla voidaan käyttää Korpilahden mukaan tarvittaessa erillisiä, sairausspesifejä mittareita esimerkiksi jotakin pitkäaikaissairautta sairastavien lasten ja nuorten hoidossa. 

Suosituksen laatineet asiantuntijat toimivat Lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinnin -asiantuntijaryhmässä, joka on osa kansallista Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkostoa (TOIMIA). Verkostossa on mukana noin 60 eri organisaatiota, ja sen toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lähde: Kouluikäisten lasten ja nuorten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen väestötutkimuksissa ja kliinisessä työssä. TOIMIA-suositus 29.1.2023.

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkosto (TOIMIA) thl.fi:ssä

TOIMIA-tietokanta thl.fi:ssä 

Uudet asiantuntijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan Lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinnin -asiantuntijaryhmään.

Lisätietoja

Ulla Korpilahti
kehittämispäällikkö, THL
puheenjohtaja, TOIMIA Lasten ja nuorten toimintakyky -asiantuntijaryhmä
[email protected] 
 

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Toimintakyky Vammaisuus