Ennakkotieto vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksesta: joka kymmenes toimintayksikkö jäi alle lakisääteisen henkilöstömitoituksen

Julkaisuajankohta 14.8.2023

Lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen 0,65 työntekijää asiakasta kohden ylsi 89 prosenttia vanhuspalvelujen toimintayksiköistä toukokuussa 2023 . 

Kokonaisuutena katsottuna mitoitus on noussut yksiköissä hyvin kolmen vuoden aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt nykymuotoista henkilöstömitoituksen seurantaa marraskuusta 2020 lähtien kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2020 mitoituksen 0,65 täytti vain 31 prosenttia yksiköistä. 

Lakisääteinen vähimmäismitoitus 0,65 työntekijää asiakasta kohti tuli voimaan 1.4.2023. THL arvioi, että koko maassa tarvittaisiin vielä noin 270 lisätyöntekijää, jotta kaikki yksiköt yltäisivät 0,65 mitoitukseen (arvio ei sisällä sijaistarvetta).

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ympärivuorokautisen hoivan 0,7 henkilöstömitoituksen voimaantulo siirretään alkamaan 1.1.2028, jotta sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan varmistaa tarvittava määrä henkilöstöä. Nyt julkaistu ennakkotieto henkilöstömitoituksen täyttävien yksiköiden määrästä on tuotettu lainvalmistelua varten. THL julkaisee kaikkien vanhuspalvelujen toimintayksikköjen henkilöstömitoitustiedot syyskuussa.

Pylväsgraafissa vanhuspalveluiden toimintayksiköiden lukumäärä eri henkilöstömitoitusluokissa vuosina 2000-2023.

Toimintayksikköjen lukumäärä eri henkilöstömitoitusluokissa.

Yhteystiedot

Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7914
sähköposti: [email protected]

Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla pääuutinen - thlfi