Ensihoitopalvelun rekisteri ja tehohoidon laaturekisteri tarjoavat uraauurtavaa tietoa hoidon kehittämiseksi hyvinvointialueilla

Julkaisuajankohta 30.8.2023

Ensihoitopalvelussa kertyneitä tietoja voidaan tarkastella ja yhdistellä muun muassa tehohoidon laaturekisterin tietoihin. Uuden ensihoitopalvelun rekisterin ja vuonna 1994 perustetun tehohoidon laaturekisterin synergiaa hyödyntämällä saadaan uutta, merkittävää tietoa palvelujen ja hoidon kehittämiseen.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vastuulla on ollut kerätä tietoja uuteen ensihoitopalvelun rekisteriin vuoden 2023 alusta lähtien. Tietoa kerätään ensihoitopalvelun yksiköistä, ensihoitotehtävistä, potilaista ja jatkossa myös hätäpuheluista. Uraauurtava rekisteri avaa ensimmäistä kertaa näkymän ensihoidon palveluihin osana koko hoitoketjua. 

Ensi- ja tehohoidon tietoja hyödynnetään yhdessä

Kansallisesti kattavan ensihoitopalvelun rekisterin edellytyksenä on, että turvallisuusviranomaisten kenttäjärjestelmä KEJO ja sen sähköisen ensihoitokertomus (EHK) otetaan käyttöön tietojen kirjaamisalustana kaikilla hyvinvointialueilla.

”THL:lle on kertynyt potilastietoa jo lähes 130 000 ensihoitotehtävästä KEJOa käyttäviltä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueilta sekä muiden hyvinvointialueiden pilotoinneista marraskuusta 2020 lähtien. KEJOn käyttöönoton laajentuminen kaikilla hyvinvointialueilla on seuraava tavoitteemme”, kertoo THL:n projektipäällikkö Viljami Lampilinna.

Jo ensimmäiset datasta tehdyt analyysit ovat antaneet arvokasta tietoa sähköisen ensihoitokertomuksen tietojen laadusta sekä vuorokausien ja kellonaikojen vaikutuksesta aikaviiveisiin.

”Esimerkiksi elvytetyistä potilasta on mahdollista saada kansainvälisestikin ainutlaatuista dataa hyödyntämällä kansallisia ensi- ja tehohoidon tietoja yhdessä”, Lampilinna jatkaa.

Hyötyä potilaille ja palvelujen kehittämiseen

Tehohoidon laaturekisterin työtä on koordinoinut vuodesta 1994 alkaen Suomen tehohoidon laatukonsortio, joka on vahvasti mukana tehohoidon laadun seuraamisessa ja kehittämisessä myös tulevaisuudessa. 

”Tehohoidon laaturekisterin siirtyminen THL:n vastuulle mahdollistaa tietojen yhdistämisen muihin THL:n sote-tietoihin. Tämän ansioista meillä on mahdollisuus saada parempi ymmärrys eri hoitojen vaikuttavuudesta ja esimerkiksi alueellista eroista”, kertoo Suomen Tehohoitoyhdistyksen puheenjohtaja ja Kuopion yliopistollisen sairaalan teho-osaston ylilääkäri Stepani Bendel.

Ensihoitopalvelun ja tehohoidon laaturekisteritietojen yhdistely hyödyttää myös potilasta. Vastedes saadaan tietoa siitä, kuinka moni ensihoitopalvelun potilas joutuu teho-osastolle ja kuinka vaikuttavaa hoito on ollut. 

”Ensihoidossa kerätyn tiedon avulla tehohoidossa päästään heti kiinni esimerkiksi kotona elvytetyn potilaan hoidon ja kuljetusten aikaviiveisiin. Näillä on usein merkittävä vaikutus hoitotoimenpiteisiin”, Bendel jatkaa.

Hyvinvointialueet voivat hyödyntää alueellista vertailutietoa

Hyvinvointialueiden on tärkeä ymmärtää, mihin terveydenhuollon, kuten ensihoitopalvelun, resurssit kohdentuvat ja auttoiko annettu hoito potilasta. Hyvinvointialueen on myös kiinnostavaa verrata oman alueen resurssien käyttöä muihin hyvinvointialueisiin. 

”Mahdollisimman tehokkaan ja vaikuttavan resurssienkäytön varmistamiseksi on tärkeää saada kokonaiskuva ensihoitopalveluja käyttävistä potilasryhmistä ja tietää, kuinka suuri osa heistä päätyy teho-osastolle ja auttoiko annettu hoito. Toisin sanoen, minne terveydenhoidon rahamme menevät ja mitä näillä varoilla on saatu aikaiseksi”, Bendel tiivistää.

Linkkejä

Ensihoitopalvelun rekisteri
Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit
 

Lisätietoja

Viljami Lampilinna
erityisasiantuntija, THL
[email protected]

Stepani Bendel
Suomen Tehohoitoyhdistyksen pj., ylilääkäri, KYS
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tiedonhallinta - thlfi