Etuus- ja verotusjärjestelmän muutokset kavensivat tuloeroja ja nostivat etenkin pienituloisten kotitalouksien tuloja vuonna 2020

Julkaisuajankohta 26.1.2021

Vuoden 2020 alussa voimaan tulleet etuus- ja verotusjärjestelmän muutokset kavensivat suomalaisten tuloeroja selvästi. Tuoreen simulointitutkimuksen mukaan työttömyysturvan ja vähimmäiseläkkeiden korotukset sekä aktiivimallin poisto nostivat etenkin pienituloisten kotitalouksien tuloja. Samalla esimerkiksi sosiaalivakuutusmaksujen nostot kiristivät monien verotusta.

Tuloerot pienentyivät Gini-kertoimella mitattuna 0,3 prosenttiyksikköä ja pienituloisuusaste laski arviolta 0,6 prosenttiyksikköä.

”Vuoden 2020 alussa tapahtuneiden muutosten välittömät vaikutukset olivat kutakuinkin yhtä suuria, mutta päinvastaiseen suuntaan, kuin aiemmin arvioidut Sipilän hallituksen kolmen ensimmäisen vuoden (2015–2018) aikaiset vaikutukset”, kertoo tutkimuspäällikkö Jussi Tervola.

Työttömyysturvan korotukset ja verotuksen osittainen kiristyminen lisäsi simulointitulosten mukaan myös työttömyyttä, mutta se ei juuri muuttanut tuloero- tai köyhyysvaikutuksia. Työllisyysvaikutukset tosin syvensivät muutosten negatiivista vaikutusta julkiseen talouteen.

Simulointitutkimuksessa kehitettiin arviointimenetelmiä

Nyt tehty simulointitutkimus perustui koronaepidemiaa edeltävään taloustilanteeseen eikä koronan vaikutuksia tuloeroihin tai työllisyystilanteeseen huomioitu. Tutkimuksen keskeinen tarkoitus oli arviointimenetelmien kehitys.

Tutkimuksen avulla kehitettiin menetelmiä, joilla voidaan  ennustaa verotuksen ja työllisten saamien etuuksien muutosten vaikutusta  työnteon määrään. Tutkimus tilattiin Talouspoliittisen arviointineuvoston vuoden 2020 arvion taustaraportiksi.

Lisätietoa

Työpaperi: The distributional effects of tax-benefit policies : A reduced form approach with application to Finland

Yhteystiedot

Jussi Tervola
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 6234
sähköposti: [email protected]

Joonas Ollonqvist
tutkija
THL
puh. 029 524 7953
sähköposti: [email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi