EU-koronatodistus saatavilla terveydenhuollosta myös henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta

Julkaisuajankohta 2.9.2021

EU-koronatodistuksen tulostaminen terveydenhuollossa tuli mahdolliseksi heinäkuussa henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Nyt terveydenhuollon rooli EU-koronatodistusten tulostuksessa korostuu entisestään.

27.8.2021 alkaen julkisen terveydenhuollon organisaatiot ovat voineet tulostaa EU-koronatodistuksen myös niille henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, mutta joilla on tilapäinen yksilöintitunnus ja jotka ovat saaneet koronarokotuksen tai joille on tehty koronatesti Suomessa. Terveydenhuollossa tulostettu todistus on sama kuin Omakannassa saatavilla oleva QR-koodin sisältävä todistus. 

Omakantaan pääsevät ainoastaan henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus ja Omakannan käyttöön tarvittavat tunnistautumisvälineet.  EU-koronatodistus halutaan mahdollistaa myös henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.  

Henkilölle, jolla on tilapäinen yksilöintitunnus, voidaan tulostaa EU:n koronatodistus vain terveydenhuollosta. 

Huomioitavat asiat EU-koronatodistuksen tulostamisessa julkisessa terveydenhuollossa

Henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta luodaan potilastietojärjestelmään tilapäinen yksilöintitunnus. Myös tilapäiselle yksilöintitunnukselle kirjatut tiedot tallentuvat Kantaan.

Tilapäinen yksilöintitunnus on aina organisaatio- ja järjestelmäkohtainen. Näin tilapäisen yksilöintitunnuksen kautta luodut EU-koronatodistukset voi tulostaa vain siinä terveydenhuollon organisaatiossa, missä rokote- tai laboratoriotulos on kirjattu ja tilapäinen yksilöintitunnus on muodostettu.  

Todistuksen voi tulostaa Kansallisesta tulostamis- ja kirjaamispalvelusta (KTKP) tai suoraan organisaation omasta potilastietojärjestelmästä, mikäli järjestelmässä on tulostamismahdollisuus.

Kansallisesta tulostamis- ja kirjaamispalvelusta (KTKP) tulostettaessa tarvitaan mm. tieto Kanta-palveluissa käytössä olevasta organisaatiokohtaisesta tilapäisen yksilöintitunnuksen nk. OID-tunnuksesta tarkempien ohjeiden mukaisesti. Paikallinen tietojärjestelmän sovellusasiantuntija ja potilastietojärjestelmän tietojärjestelmätoimittaja antavat lisätietoa tulostamiseen liittyvissä erityiskysymyksissä. KTKP-palvelun järjestelmätoimittaja on asiaan liittyen tiedottanut käyttäjäorganisaatioita 27.8.2021. 

Tilapäisen yksilöintitunnuksen järjestelyistä riippumatta terveydenhuollon organisaatioiden tulisi paikallisesti ohjeistaa, miten henkilöt voivat saada tulostetun EU-koronatodistuksen. Kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa ei vielä ole toteutettu tai ohjeistettu EU-koronatodistusten tulostamismahdollisuutta.  

Lisätietoja 

Kansallinen tulostus ja kirjaamispalvelu (KTKP), infosivu (päivitetty 2.9.2021)

Potilastiedon kirjaamisen yleisopas 5.0, 3/2022(pdf 2,2 Mt).

[email protected] 

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla korona - Infektiotaudit ja rokotukset koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset