EU:n koronatodistuksesta annetun asetuksen voimassaolon päättyminen aiheuttaa muutoksia ammattilaisten ohjeisiin

Julkaisuajankohta 28.6.2023

EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta annetun asetuksen voimassaolo päättyy 30.6.2023 ja se aiheuttaa muutoksia myös ammattilaisten ohjeistuksiin.
Tutustu päivitettyihin ohjeisiin

Koronatodistusten tarve matkustuskäytössä vähäistä

Tällä hetkellä koronatodistusta ei pääsääntöisesti tarvita matkustamisessa. Tietyissä kohteissa koronatodistusta voidaan kuitenkin edellyttää. Matkustajan on itse selvitettävä, millaisia koronarajoituksia ja koronaan liittyviä vaatimuksia kohdemaassa on. Suomi ei vaadi koronatodistuksia.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen myötä rakennettiin digitaalinen verkosto, jonka avulla pystyttiin tuottamaan ja tarkistamaan koronatodistuksia kaikkiaan 80 maassa, mukaan lukien verkostoon liittyneet EU:n ulkopuoliset maat. EU:n koronatodistushankkeen yhteydessä muodostunutta verkostoa hyödynnetään myös jatkossa. EU ja WHO ovat aloittaneet digitaalisen yhteistyön varautuakseen mm. tuleviin pandemioihin. 

EU suosittelee koronatodistusten digitaalisen varmennejärjestelmän siirtämistä WHO:n hallinnoimaksi. Suomi liittyy WHO:n varmennejärjestelmään ja osallistuu järjestelmäsiirron pilottivaiheeseen. Pilotissa testataan EU:n varmennejärjestelmän yhteensopivuutta tulevan WHO:n ylläpitämän järjestelmän kanssa. Pilotointi ei vaikuta OmaKanta-palvelun koronatodistuksen käyttöön.

Asetuksen päättyminen aiheuttaa muutoksia erityisesti todistusten tulostamiseen terveydenhuollossa

Asetuksen päättyminen aiheuttaa muutoksia erityisesti todistusten tulostamiseen terveydenhuollossa. Asetuksen päättymisen jälkeen myös Kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun maksuton kansallinen käyttöoikeus poistuu.

Muutoksia ei tule niihin potilastietojärjestelmiin, joissa rokotteiden ja laboratoriotutkimusten kirjaaminen ja todistuksen tulostaminen Kanta-palveluiden rajapinnan kautta on mahdollista.

Ne palvelunantajat, joilla ei ole tietojärjestelmässään rokotteissa vaadittavaa rakenteista kirjaamisalustaa eikä tulostusmahdollisuutta, voivat ottaa käyttöön omakustanteisesti Kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun hankkimalla sen palvelun tuottavalta tietojärjestelmätoimittajalta. 
Järjestelmätoimittajan sivut Kansallisesta tulostus ja kirjaamispalvelusta

Koronarokotusten ja laboratoriotulosten kirjaamisohjeet ovat ennallaan. Selvitä oman organisaatiosi kirjaamiskäytännöt, jos organisaatiossasi on ollut Kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelu käytössä.

Lisätietoja

[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla koronavirus - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla