Euroopan uimavesiraportti: Suomen yleisten uimarantojen vesi on laadukasta

Julkaisuajankohta 28.5.2024 13.00
Tiedote

Yleisten uimarantojen vesissä on Suomessa turvallista uida, selviää Euroopan ympäristökeskuksen juuri julkaistusta uimavesiraportista. Suurin osa Suomen uimavesistä, noin 94 prosenttia, on luokiteltu laadultaan erinomaiseksi tai hyväksi. Tämä on yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisenä seurantakautena.

Raportti sisältää uimaveden laadun tiedot kaikilta yleisiltä uimarannoilta. Kesällä 2023 Suomessa oli yhteensä 304 yleistä uimarantaa, joista 226 sijaitsi sisämaan vesistöjen äärellä ja 78 rannikolla.

Tyydyttävään eli alimpaan hyväksyttävään uimavesiluokkaan kuului yhdeksän rantaa (3 %), mikä on neljä uimarantaa enemmän kuin edellisenä seurantakautena. Viidellä uimarannalla (1,6 %) uimaveden laatu luokiteltiin huonoksi, mikä on kaksi uimarantaa vähemmän kuin edellisenä seurantakautena.

Sisämaan uimavesistä lähes 97 prosenttia luokiteltiin erinomaisen tai hyvän laadun luokkaan. Rannikolla erinomaiseksi tai hyväksi luokiteltiin lähes 86 prosenttia kaikista uimavesistä. Tyydyttävään luokkaan kuuluvista uimavesistä yksi oli sisämaan uimarannalla ja kahdeksan rannikon uimarannalla. Viidestä huonoksi luokitellusta uimavedestä kaksi oli sisämaan uimarannalla ja kolme rannikon uimarannalla.

Uimavesi on arvioitu rannoilla, joita on seurattu useampi kesä

Suomen uimavesistä vain neljä uutta uimarantaa jäi ilman laadun luokkaa, koska veden laatua ei ollut vielä seurattu riittävän pitkään. 

Euroopan uimavesiraportissa luokitellaan uimaveden laatu niillä rannoilla, missä suolistoperäistä saastumista kuvaavien bakteerien määrää uimavedessä on seurattu säännöllisesti neljän uimakauden ajan. Bakteerimäärien perusteella voidaan arvioida esimerkiksi jätevesien vaikutusta uimaveteen.

”Vaikka suurin osa uimavesistä on luokiteltu joko erinomaiseksi tai hyväksi, on tyydyttävien uimavesien määrä harmittavasti lisääntynyt rannikon uimarannoilla. Rannikon uimavesiin sovelletaan sisämaan uimavesiä tiukempia raja-arvoja, mikä osin selittää tulosta. Esimerkiksi uimaveteen päätyneet jätevedet, luonnon eläinten ulosteet ja taajama-alueiden hulevedet voivat huonontaa uimaveden laatua”, kertoo THL:n erikoissuunnittelija Outi Zacheus.

Yksittäisten uimarantojen perustiedot ja seurantaan perustuvat uimavesiluokat ovat saatavilla Euroopan ympäristökeskuksen verkkopalvelusta.

Kesällä uimakauden aikana uimaveden laadusta tiedotetaan uimarannoilla sekä esimerkiksi kuntien verkkosivuilla. Uimakauden aikana tiedot eivät päivity Euroopan ympäristökeskuksen verkkopalveluun. 

Sinileväesiintymää ei oteta huomioon uimaveden laadun luokittelussa

Vaikka kuntien terveydensuojeluviranomaiset seuraavat Suomessa myös sinilevien esiintymistä uimavesissä, sinileväesiintymien yleisyyttä tai runsautta ei oteta huomioon uimavesidirektiiviin perustuvassa uimavesiluokan määrittämisessä. Sinilevätilanteesta tiedotetaan uimarannalla ja kuntien verkkosivuilla. 

THL raportoi kuntien terveydensuojeluviranomaisten tekemän uimavesivalvonnan tulokset vuosittain Euroopan komissiolle. Nyt julkaistu raportti perustuu uimakausien 2020‒2023 seurantaan. Raporttiin on koottu maakohtaiset yhteenvedot uimaveden laadusta ja yhteensä noin 22 000 eurooppalaisen uimarannan tulokset.

Lisätietoja:

Euroopan uimavesiraportti 2023 - European bathing water quality in 2023 
Euroopan ympäristökeskus

Uimavesi 
THL  

Outi Zacheus
erikoissuunnittelija 
THL 
p. 029 524 6374
[email protected]   

Pääsivusto Ympäristöterveys Ympäristöterveys vesi - Ympäristöterveys