HAL-poliklinikoille ohjaamisen vaihtelevia lähetekriteerejä tulee yhtenäistää – THL julkaisi ehdotuksen kriteeristöksi

Julkaisuajankohta 25.9.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut ehdotuksen lähetekriteereiksi, joiden perusteella terveydenhuollon ammattilaiset voivat ohjata potilaansa eteenpäin HAL-poliklinikoille (huumeet, alkoholi, lääkkeet). 

Tarve yhtenäiselle kriteeristölle nousi THL:n ja viiden aluehankkeen yhteisestä selvityksestä, jonka mukaan lähetekriteereissä ja erityisesti niiden lukumäärässä on suuria vaihteluita poliklinikoiden välillä.

Ehdotus yhdenmukaisiksi lähetekriteereiksi 

Yhdenmukaisten lähetekriteerien avulla potilaat ohjautuvat HAL-poliklinikoille aiempaa tasa-arvoisemmin. THL:n ehdotus sisältää kymmenen kriteeriä:

  • AUDIT-pisteet 6 tai enemmän
  • alkoholin käyttö raskausaikana määrästä ja AUDIT-pisteistä riippumatta
  • huumausaineiden aktiivikäyttöä edeltävän kahden vuoden aikana
  • opioidikorvaushoito tai muu pitkäaikainen opioidihoito 
  • huumausainekokeiluja edeltävän kahden vuoden aikana
  • pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien (PKV)-lääkkeiden väärinkäyttöä edeltävän kahden vuoden aikana
  • lääke- tai huumeyliannostus edeltävän kahden vuoden aikana
  • ajoterveysseuranta päihteiden käytön vuoksi edeltävän kahden vuoden aikana
  • huoli tai epäselvä tilanne päihteiden käytöstä perheessä (ainakin 1 arviokäynti HAL-poliklinikalla)
  • nikotiinituotteiden päivittäinen käyttö raskausaikana (yli 10 savuketta/pv tai nuuskan tai muun nikotiinituotteen käyttö).

HAL-klinikoille ohjaamisen kriteeristö on kirjava

Potilailleen maksuttomat HAL-poliklinikat vastaavat raskauden seurannasta ja synnytyksen suunnittelusta silloin, kun lasta odottava käyttää päihteitä. Poliklinikoilla ei ole kansallista koordinaatiota eikä ohjausta, joten yhtenäisiä lähetekriteerejä niihin ei ole. 

THL:n ja aluehankkeiden selvityksessä käytiin läpi jokainen käytössä oleva kriteeri ja tarkasteltiin lisäksi kokonaisuutta päihde kerrallaan. Sen perusteella tunnistettiin 19 erilaista alkoholin, huumeiden, lääkkeiden ja nikotiinin käyttöön liittyvää lähetekriteeriä, joiden perusteella potilaita ohjataan HAL-poliklinikoille. Vähimmillään kriteerejä saattoi olla käytössä neljä, enimmillään 15. Myös sisällöissä oli eroja esimerkiksi alkoholin käytön riskien (AUDIT-kysely) suhteen. 

”Valtakunnallisesti katsottuna HAL-klinikoille ohjaamisen kriteeristö on kirjava. Erot lähetekriteereissä vaikuttavat asiakkaaseen, syntymättömään lapseen ja palvelujärjestelmään. Kärjistettynä voisi todeta, että riskiraskaus ja sen seuranta määritellään eri tavoilla vierekkäisillä paikkakunnilla, vaikka näin ei tietenkään pitäisi olla”, sanoo Anne Arponen, projektipäällikkö THL:stä.

Tupakointi tai nuuskan käyttö oli lähetekriteerinä vain harvoin.

”Raskaana olevan tupakointi ja nuuskaaminen lisäävät muun muassa ennenaikaisen synnytyksen, istukan toimintahäiriöiden, sikiön kasvuhäiriön ja sikiön äkkikuoleman riskiä. Sen takia niiden puuttuminen kriteeristöstä on huolestuttavaa”, kertoo ylilääkäri Margareeta Häkkinen THL:stä.

Kaikkien HAL-klinikoille ohjaavien kannattaa yhtenäistää lähetekriteereitään

”Toivomme, että kaikki Suomen HAL-poliklinikat tarkastelevat nykyisiä lähetekriteereitään ja tekevät niihin tarvittavat muutokset vähimmäiskriteerien listaa hyödyntäen. Jos poliklinikalla on jo käytössä esitettyä laajemmat kohderyhmän tavoittavat kriteerit, niihin ei ole tarpeen tehdä muutoksia”, Arponen sanoo.

THL:n ja aluehankkeiden selvitys toteutettiin osana valtakunnallista kokonaisuutta, jossa kehitetään päihteitä käyttävien raskaana olevien henkilöiden ja vauvaperheiden palveluita. Mukana oli mm. päihdelääketieteen, naistentautien ja synnytysten, neuvolatyön ja sosiaalityön ammattilaisia. Selvitys on ensimmäinen, jossa kriteereitä vertaillaan koko Suomen tasolla. Suomen 25 HAL-poliklinikasta kriteerit saatiin 17 eri HAL-polilta. 

Lisätiedot: 

Lähetekriteerit HAL-poliklinikoille (huumeet, alkoholi, lääkkeet) ohjaamiseksi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotus

Alueelliset hankkeet: 

HYKS: ETU-hanke
KYS: VAURAS-hanke
OYS: Päkä-hanke
TAYS: Samassa repussa -hanke
TYKS: Tupa-hanke

Margareeta Häkkinen
ylilääkäri
[email protected]
Erityispalvelut & Oikeuskemia, THL

Anne Arponen
projektipäällikkö
[email protected] 
Erityispalvelut, THL

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet huumeet - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet tupakka - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet