Henkilöstömitoitus täyttyy 93 prosentissa iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan yksiköistä

Julkaisuajankohta 5.7.2024 2.00
Uutinen

Vanhuspalvelulain mukaisen vähimmäishenkilöstömitoituksen 0,65 täyttymistä seurattiin huhtikuussa 2024 osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Vanhuspalvelujen tila -tutkimusta.

Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan yksiköistä 93 prosenttia ylsi lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen huhtikuussa 2024. Vanhuspalvelulain mukainen henkilöstön vähimmäismitoitus 0,65 työntekijää asiakasta kohden tuli voimaan huhtikuussa 2023. 

”Vähimmäismitoituksen alittaneiden osuus on noussut hieman viime lokakuusta. Samalla 0,7 mitoituksen ylittävien osuus on laskenut. Muutoksen taustalla on henkilöstömäärän pieneneminen, asiakasmäärän pysyessä tasaisena” kertoo THL:n hankekoordinaattori Saana Saske.

Hallitus esitti kehysriihessään huhtikuussa ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen höllentämistä 0,6:een. Asiaa koskeva vanhuspalvelulain muutos on lausuntokierroksella 18.6.–14.8.2024. Muutos tulisi voimaan ensi vuoden alussa. Lakiluonnoksessa oleva vähimmäismitoitus 0,6 täyttyi huhtikuussa 99 prosentissa yksiköistä.  

Huhtikuussa 7 prosenttia yksiköistä alitti mitoituksen 0,65. Mitoitus oli 59 prosentissa yksiköistä 0,65-0,69, ja 34 prosentissa yli 0,7.
Ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden henkilöstömitoitus vuosina 2020–2024. Lakisääteinen henkilöstömitoituksen nousu on tapahtunut asteittain. Vuonna 2020 se oli vähintään 0,5, vuonna 2021 vähintään 0,55 ja vuonna 2022 vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden. Vuoden 2023 huhtikuusta lähtien vähimmäismitoitus on ollut 0,65 työntekijää asiakasta kohti.

Keski-Uudellamaalla kaikki yksiköt täyttivät mitoitusvelvoitteen

Lakisääteinen vähimmäismitoitus toteutui parhaiten Keski-Uudellamaalla, jossa kaikki yksiköt täyttivät alarajan 0,65. Eniten haasteita oli Pohjanmaalla, jossa 20 prosenttia yksiköistä ei täyttänyt vähimmäismitoitusta. Yli 0,7 mitoitus oli suhteellisesti yleisintä Kainuussa ja Keski-Suomessa, joissa noin puolessa alueen yksiköistä mitoitus oli 0,7 tai enemmän.  

”Vähimmäismitoituksen 0,65 alittavia yksiköitä on Keski-Uusimaata lukuun ottamatta kaikilla hyvinvointialueilla. Vuoden vaihteessa mahdollisesti voimaan tulevan 0,6 mitoituksen alittavia yksiköitä löytyi 11 alueelta” kertoo THL:n erikoistutkija Kim Josefsson.  

Mitoituksen 0,65 alittavia yksiköitä on kaikilla alueilla Keski-Uusimaata lukuun ottamatta. Yksittäisiä mitoituksen 0,6 alittavia yksiköitä on Helsingissä, Itä- ja Länsi-Uudellamaalla, Kainuussa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Kaikilla alueilla on 0,7 mitoituksen ylittäviä yksiköitä, ja näiden yksiköiden osuus vaihtelee 18 prosentista 52 prosenttiin.
Ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden henkilöstömitoitus alueittain huhtikuussa 2024.

THL seuraa lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista puolivuosittain erilliskyselyllä. Seurannassa yksiköt tallentavat itse työtuntitietonsa ja asiakasmäärän THL:n tietokantaan. Yksiköt vastaavat annettujen tietojen oikeellisuudesta. THL laskee tallennetuista työaikatiedoista mitoituksen vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla kaikille yksiköille.

Lisätietoa

Vanhuspalvelujen tila -seurannan tulokset

Lakisääteisen mitoituksen alittaneiden yksiköiden lista (pdf 211 kt)

Toteutunut henkilöstömitoitus -tietokanta

Vanhuspalvelujen tila -seuranta

Yhteystiedot

Saana Saske
THL
[email protected]

Kim Josefsson
THL
[email protected]

Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta tilastouutinen tutkimusohjelma2sote tutkimusuutinen