Hoidon seurannan tietorakenteiden jatkoselvitys pureutuu Kanta-palveluiden tietorakenteisiin

Julkaisuajankohta 31.1.2024 9.04
Uutinen

Hoidon seurannan tietorakenteiden jatkoselvitys tarkentaa konseptissa tunnistettuja Kanta-palveluiden kehittämiskohteita. Selvityksessä kuvataan Kannan tapahtumia jäsentävien rakenteiden tavoitetilaa, terveys- ja hoitosuunnitelman kehittämispolkua kohti tavoitetilaa sekä omahoidon ja mittaritietojen nykytilannetta ja kehittämisessä huomioitavaa hoidon seurannan tietorakenteiden näkökulmasta.

Tavoitetilassa ammattilaisella olisi hoitotilanteessa käytössään potilaan aikaisemmat hoitotiedot sekä esimerkiksi tieto suunnitelluista tutkimuksista tai seurannoista. Lisäksi ammattilaisella olisi näkymä myös potilaan itse omahoidossaan tuottamiin tietoihin.

Tavoitetilassa myös potilaalla olisi näkymä yhdessä ammattilaisen kanssa tehtyyn hoidon suunnitelmaan, sovittuihin seurantatoimenpiteisiin sekä tiedot toteutuneista hoidoista. Tavoitetilaan tarvitaan kansalaiselle toimivat työkalut omahoidon tietojen kirjaamiseen, hyödyntämiseen hoitotilanteessa ja seurantaan Kanta-palveluiden tuella.

Kanta-palveluiden tapahtumia jäsentävien rakenteiden kehittämisellä tavoitellaan palvelutapahtuman käytön kansallista yhdenmukaistamista ja hoitokokonaisuuksien ryhmittelyä hoitotilanteita tukemaan. Terveys- ja hoitosuunnitelmassa pureudutaan vaihtoehtoisiin kehittämisen malleihin, joilla tavoitellaan yhdenmukaisempaa suunnitelmakokonaisuutta. Omahoidosta ja mittaritietoista kootaan näkemys, kuinka tiedot on kansallisella tasolla mahdollista saada osaksi hoidon toteuttamista ja hoidon seurannan kokonaisuutta.

Jatkotyöstön aikana on haettu konseptissa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin lisäymmärrystä asiakastarpeista terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa työkokouksessa. Lisäksi yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajien kanssa on tarkennettu ymmärrystä nykytoteutuksista ja näkemyksiä kehittämistarpeista. 

Kehittämisehdotusten toteutus ja mahdollinen käyttöönotto tarkentuu Kanta-palvelujen kehittämisaikataulussa. 

Hoidon seurannan tietorakenteiden jatkoselvitys (sähköinen julkaisu) 

Lisätietoja

[email protected]

Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)

Hoidon seurannan tietorakenteet -projekti kuuluu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan (RRP). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. THL on saanut rahoitusta Kestävän kasvun ohjelmaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla rrp - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla