Huumeet ovat yhä näkyvämpi ilmiö – kannabikseen liittyvät asenteet lieventyneet jo pitkään

Julkaisuajankohta 20.12.2023 8.00
Uutinen

THL:n Päihdetutkimus (Huumekysely) 2022 osoittaa, että huumeet ovat yhä näkyvämpi ilmiö. Huumeita on viimeisen vuoden aikana tarjottu joko ilmaiseksi tai ostettavaksi joka viidennelle. Noin joka toiselle on joskus tarjottu huumeita. Lähes puolet tuntee henkilökohtaisesti huumeita käyttävän henkilön.

Huumeiden kokeilu ja käyttö on yleisintä 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Erityisesti 35–44-vuotiailla miehillä kannabiksen ja amfetamiinin käyttö sekä eri aineiden samanaikainen käyttö on yleistynyt muita ikäryhmiä voimakkaammin 2010-luvulla. 

Kyselyn perusteella huumeongelmaa suurena pitävien osuus on taas vähitellen lisääntynyt: Vuonna 2022 maamme huumeongelmaa piti suurena noin kolmasosa väestöstä. Trendin suunta on muuttunut vuoden 2014 jälkeen, jolloin maamme huumeongelmaa suurena piti 24 prosenttia väestöstä. Korkeimmillaan (43 %) osuus on ollut vuonna 2002. 

”Huumeisiin liittyvät ilmiöt ja haitat ovat olleet viime vuosina paljon esillä. Havahtuminen esimerkiksi nuorten huumekuolemien lisääntymiseen lienee tehnyt huumeongelmaa näkyvämmäksi. Huumeongelmaa suurena pitävien osuus kasvoi myös 1990-luvun loppupuolella, jolloin muun muassa heroiinin käyttö ja siihen liittyvät kuolemat hetkellisesti yleistyivät”, toteaa THL:n erikoistutkija Karoliina Karjalainen

”Useat eri mittarit osoittavat, että Suomen huumetilanne on jo pitkään huonontunut. Jotta trendin suunta saataisiin muuttumaan, uudenlaisia keinoja ja lähestymistapoja tarvitaan.”

Riskikäsitykset ovat lieventyneet eniten kannabiksen osalta

Huumeiden käyttöön liittyvät asenteet ovat lieventyneet jo pitkään. Vuoden 2022 Huumekyselyssä 30 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että huumeita voi käyttää myös sellaisella kohtuullisella tavalla, josta ei aiheudu ongelmia. Vastaava osuus oli seitsemän prosenttia vuonna 1992 ja 15 prosenttia vuonna 2010, joten suurin muutos on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana. 

Kannabiksen ja muiden huumeiden välille tehdään edelleen eroja. Esimerkiksi riskikäsitykset ovat lieventyneet eniten kannabiksen osalta, kun taas muiden huumeiden käytön riskeihin suhtaudutaan pääosin kriittisesti. Noin neljäsosa kyselyn vastaajista olisi kiinnostunut kokeilemaan tai käyttämään kannabista, jos se ei olisi laitonta. Ekstaasia olisi kiinnostunut kokeilemaan tai käyttämään alle kymmenesosa ja heroiinia vain prosentti, jos huumeiden käyttö ei olisi laitonta.

”Vaikka eroja kannabiksen ja muiden huumeiden välille tehdäänkin, muun muassa ekstaasin ja amfetamiinin kokeiluihin liittyvät riskikäsitykset ovat myös tasaisesti lieventyneet”, kertoo Karjalainen. 

Vuoden 2022 vastaajista 24 prosenttia oli sitä mieltä, että 1–2 kerran ekstaasikokeilulla on vain vähäinen terveydellinen tai muu riski, 16 prosenttia ajatteli näin 1–2 kerran amfetamiinikokeiluista. 

”Muutoksessa heijastunee ekstaasin ja amfetamiinin ja muidenkin stimulanttien, esimerkiksi kokaiinin kokeilun ja käytön yleistyminen”, Karjalainen jatkaa.

Uutena aiheena kartoitettiin päihtyneenä ajamista

Uutena aiheena vuoden 2022 Huumekyselyssä kartoitettiin päihtyneenä ajamista. Joka viides raportoi ajaneensa alkoholin vaikutuksen alaisena joskus elämänsä aikana, neljä prosenttia kannabiksen vaikutuksen alaisena ja kaksi prosenttia muiden huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 

”Rattijuopumuksen ja päihtyneenä ajamisen seurannassa on pitkä perinne, joka pohjautuu poliisin kiinniottamiin rattijuoppoihin. Huumekyselyn tulokset tuovat tähän mielenkiintoisen lisän, sillä aiempaa väestötasoista arviota päihtyneenä ajamisen yleisyydestä ei ole”, Karjalainen toteaa.

Huumekyselyssä selvitettiin myös ilokaasun päihdekäyttöä, jota on selvitetty aikaisemmin ainoastaan vuonna 2014. Silloin kaksi prosenttia vastaajista raportoi kokeilleensa ilokaasua joskus elämänsä aikana. Yleisyys jää väestötasolla edelleen pieneksi, vuonna 2022 kolme prosenttia vastaajista kertoi kokeilleensa ilokaasua joskus elämänsä aikana. Ikä- ja sukupuoliryhmittäisiä eroja kuitenkin on: yleisimmin ilokaasun käytöstä kokemuksia on 25–34-vuotiailla miehillä, joista 12 prosenttia raportoi kokeilleensa ilokaasua päihtymistarkoituksessa.

Lisätietoa

Tulokset suomalaisten huumeiden käytöstä ja huumeasenteista ovat peräisin THL:n Päihdetutkimuksesta (Huumekysely), jonka postikyselyä on toistettu noin neljän vuoden välein vuodesta 1992 alkaen. Vuoden 2022 Huumekyselyyn vastasi 3 857 iältään 15–69-vuotiasta suomalaista.
Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet – Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2022.

Aiempi tiedote: Suomalaisten huumekokeilut edelleen yleistyneet samalla kun yhä useampi kannattaa muutoksia huumepolitiikkaan

Karoliina Karjalainen
erikoistutkija, dosentti
puh. 029 524 7933
[email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto huumeet - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet tutkimusuutinen