Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen tähtäävä hanke hyödyntää THL:n väestötutkimusten tietoja

Julkaisuajankohta 14.3.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) väestön terveystutkimuksissa kerättyjä tietoja hyödynnetään THL:n ja Turun yliopiston hankkeessa, jossa selvitetään ylisukupolvisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista. 

THL:n FINRISKI-, Terveys 2000/2011- ja FinTerveys 2017 -terveystutkimuksissa on kerätty tietoja haastatteluissa, kyselylomakkeilla ja kattavassa terveystarkastuksessa, joka sisälsi myös verinäytteenoton. Verinäytteistä eristetystä DNA:sta on määritetty myös perimätietoa.

THL aloittaa tänä vuonna Turun yliopiston kanssa INVEST-kokonaisaineisto -tutkimushankkeen, joka liittyy INVEST-lippulaivahankkeeseen (Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan hanke). Tutkimushankkeessa hyödynnetään edellä mainittujen THL:n terveystutkimusten perimätietoja siinä tarkoituksessa kuin ne on alun perin kerätty. 

Uutta tietoa perimän vaikutuksista hyvinvointi- ja terveyseroihin

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta, kansainvälisestikin ainutlaatuista tietoa perimään liittyvistä mekanismeista ylisukupolvisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi. 

Perimää koskeva tieto tiivistetään riskiluvuksi, joka kuvaa tietyn sairauden tai muun terveyteen liittyvän tekijän perinnöllistä riskiä. Vaikka jokaisen ihmisen perimä on ainutlaatuinen, riskiluvun perusteella yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa.  

Riskiä osoittava luku yhdistetään rekisteritietoihin, jotka kuvaavat henkilön ja hänen lähipiirinsä ihmisten sosioekonomista asemaa ja terveyttä. Tarkka selvitys yhdistettävistä rekisteritiedoista on tutkimuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja

Julkinen tiedonanto

INVEST-kokonaisaineisto -tutkimushanke 

Pasi Moisio
Tutkimusprofessori
[email protected]

INVEST-kokonaisaineisto -tutkimushanke

THL:n väestön terveystutkimukset

Seppo Koskinen
Tutkimusohjelmajohtaja, tutkimusprofessori
[email protected]

FINRISKI-tutkimus
Terveys 2000–2011 -tutkimus
FinTerveys-tutkimus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto pääuutinen - thlfi