Järjestöjen, terveydenhuollon ja viranomaisten yhteistyö on avainasemassa hivin ennaltaehkäisyssä ja tartuntaan liittyvän stigman poistossa

Julkaisuajankohta 30.11.2023 16.16
Uutinen

Yhteisöillä ja järjestöillä on ollut poikkeuksellisen suuri rooli hiv-työssä epidemian alusta lähtien. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) haluaa muistuttaa Maailman aids-päivänä 1.12., että ainoastaan yhdistämällä yhteisöjen, järjestöjen, terveydenhuollon ja viranomaisten voimavarat ja asiantuntemus voidaan uusia hiv-tartuntoja estää tehokkaasti.

Järjestöt monipuolistavat ja vahvistavat terveydenhuollon palveluita hivin ennaltaehkäisyssä ja tukevat tartunnan kanssa eläviä. Järjestöt toimivat myös yhteisöjen ja muiden toimijoiden välisinä siltoina varmistaen, että hiv-työssä huomioidaan yhteisöjen tarpeet ja kokemukset. 

Lisäksi järjestöt vaikuttavat aktiivisesti asiantuntijaryhmissä, tuovat esille hiviin liittyviä haasteita ja kehittämisehdotuksia sekä osallistuvat lausuntojen ja suositusten laatimiseen.

Jokainen voi osaltaan vähentää hiviin liittyvää stigmaa ja syrjintää

Tartunnan saaneisiin kohdistuu edelleen stigmaa ja syrjintää, mikä vaikuttaa heidän elämäänsä negatiivisesti. Stigman ja syrjinnän poistaminen on jokaisen vastuulla. 

THL painottaa jokaisen oikeutta hivin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista, elämäntilanteesta tai maassaolostatuksesta. Ihmisoikeudet ja sosiaaliset tekijät ovat terveydenhoidon rinnalla avainasemassa. 

Hivin ennaltaehkäisevän työn toimivuus ja laatu, mukaan lukien huumeita pistämällä käyttävien terveysneuvonta ja puhtaiden käyttövälineiden vaihto, tulee varmistaa uusilla hyvinvointialueilla. Tästä muistuttaa myös huumeita käyttävillä todettu uusi kotimainen tartuntaryväs.

Tartuntojen määrä nousussa, mutta hoitotulokset hyviä

Suomessa on arviolta 3 500 hiv-tartunnan kanssa elävää. Viime ja kuluvana vuonna on raportoitu merkittävästi aiempaa enemmän hiv-tapauksia. Nousun taustalla on pääosin maahanmuuton lisääntyminen, erityisesti Ukrainan sodan seurauksena. 

Maahanmuuttaneiden tartunnoista suuri osa on kuitenkin todettu ja hoitokin aloitettu ennen Suomeen tuloa. Viime vuonna raportoitiin 274 hiv-tapausta, joista vain 110 oli uusia diagnooseja, eli tartuntaa ei ollut aiemmin todettu muualla kuin Suomessa. 

Hivin hoidossa on Suomessa onnistuttu hyvin. Hiv-rekisterin mukaan yli 90 prosenttia seurannassa olevista potilaista saa hiv-lääkitystä, ja hoitotulokset ovat hyviä. 

Lisätiedot

Mikä on hiv? (THL)

Maailman aids-päivän erikoisjulkaisu (Positiiviset ry)

Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit (THL)

World AIDS Day 2023 (UNAIDS)

Word AIDS Day 2023 (ECDC)

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto