Jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon kasvoivat edelleen kesän aikana

Julkaisuajankohta 11.10.2023

Jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon jatkoivat kasvuaan kesän aikana lähes kaikilla hyvinvointialueilla.  Elokuun 2023 lopussa yli 177 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon hyvinvointialueilla, mikä on lähes 8 500 potilasta enemmän kuin huhtikuussa 2023. 

Jonottaneista 17,2 prosenttia eli yli 30 000 potilasta oli odottanut hoitoonpääsyä yli puoli vuotta. Huhtikuun lopussa puoli vuotta odottaneita oli 12,5 prosenttia eli yli 20 000 potilasta. Yli puoli vuotta odottaneiden määrä kasvoi kesän 2023 aikana 9 400 potilaalla.

Tiedot käyvät ilmi THL:n erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastoista. 

”Yli puoli vuotta odottaneiden määrä on kasvanut koko vuoden 2023 aikana tasaisesti. Hyvinvointialueet ratkaisevat parhaillaan jonojen purkamisen haasteita. Haasteita tuovat sekä hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvät prosessit sekä resurssipula”, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen.

Yli puoli vuotta odottaneiden määrässä suuria eroja hyvinvointialueiden välillä

Elokuun 2023 lopussa yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus oli suurin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (28,5 %) ja pienin Etelä-Savon hyvinvointialueella (2,6 %).

Myös yli puoli vuotta odottaneiden määrä suhteessa väkilukuun vaihteli hyvinvointialueittain. Eniten yli puoli vuotta hoitoa odottaneita suhteessa väkilukuun oli Pohjois-Pohjamaan hyvinvointialueella: 94,9 yli puoli vuotta odottanutta / 10 000 asukasta. Vähiten heitä oli Etelä-Karjalan hyvinvointialueella: 4,4 yli puoli vuotta odottanutta / 10 000 asukasta.

Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus hyvinvointialueiden sairaaloihin odottavista (%) 31.5.2023, 30.6.2023, 31.7.2023 ja 31.8.2023 

Vaakapylväskuvio tilastosta

Kaihileikkaukseen sekä polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen jonottaneiden määrät pysyneet suurina 

Kaihileikkaukseen sekä polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottajien määrät ovat pysyneet suurina. Kaihileikkaukseen odotti kaikkiaan lähes 14 000 potilasta ja polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen yli 15 000 potilasta. 

Yli puoli vuotta kaihileikkaukseen pääsyä oli odottanut 13,2 prosenttia potilaista. Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen yli puoli vuotta odottaneita oli 36,3 prosenttia potilaista. 

”Kaihileikkausta odottaneiden kokonaismäärä on pysynyt pitkään korkeana. Polven tai lonkan tekonivelleikkausta odottaneiden määrä on jatkanut kasvuaan vuoden 2023 aikana. Elokuussa yli puoli vuotta polven tai lonkan tekonivelleikkauksiin odottaneita oli lähes 2 000 enemmän verrattuna huhtikuuhun 2023”, Tuominen toteaa.

Lähetteiden määrä on jatkanut kasvuaan vuoden 2023 aikana 

Lähetteiden määrä on kasvanut vuonna 2023 yli 100 000:lla verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2022. Vuonna 2023 elokuun lopussa lähetteitä kiireettömään erikoissairaanhoitoon oli yli 920 000. Vuonna 2022 lähetteitä oli samana ajankohtana noin 800 000. 

”Lähetteiden määrä on kasvanut vuoden 2023 aikana niin, että alamme olla samalla tasolla kuin ennen koronaepidemiaa tai jopa hiukan ylikin sen”, Tuominen toteaa. 

Lue lisää erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä

Lisätietoja

Pia Tuominen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8405
[email protected]
 

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tilastouutinen - thlfi