Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä: AstraZenecan koronarokotteella voidaan rokottaa myös ikääntyneitä

Julkaisuajankohta 10.3.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR toteaa, että AstraZenecan koronavirusrokotetta voidaan tästä lähtien antaa myös ikääntyneille eli 70 vuotta täyttäneille.

”Viime viikkoina Skotlannista ja Englannista saatu tutkimustieto osoittaa, että AstraZenecan rokote antaa ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen ikääntyneille yhtä vahvan suojan kuin BioNTech-Pfizerin mRNA-rokote. Siksi lääketieteellistä syytä yläikärajan säilyttämiseen ei enää ole”, toteaa asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, professori Ville Peltola.

AstraZenecan adenovirusvektorirokote sai Euroopan lääkevirastolta ehdollisen myyntiluvan tammikuun lopussa. Tuolloin KRAR suositteli, että rokotetta annettaisiin vain alle 70-vuotiaille, sillä tutkimustietoa rokotteen tehosta ikääntyneillä oli vielä liian vähän. Samalla ryhmä totesi, että suositusta tarkastellaan uudelleen ikääntyneitä koskevan tutkimustiedon lisääntyessä.

Euroopan lääkeviranomainen EMA ei ole asettanut rokotteen myyntilupaan yläikärajaa, vaan myyntilupa on myönnetty 18 vuotta täyttäneiden rokottamiseen.

Ikääntyneet rokotettava ensin, rokotusten tahti tiivistynyt

Tähän saakka ikääntyneitä on rokotettu mRNA-rokotteilla ja alle 70-vuotiaita riskiryhmiin kuuluvia AstraZenecan adenovirusvektorirokotteella. Käytännön syistä KRAR suosittelee, että 70 vuotta täyttäneiden rokotuksia jatkettaisiin edelleen ensisijaisesti mRNA-rokotteilla. Ikääntyneiden rokotussarjat on aloitettu mRNA-rokotteilla ja toisella pistoskerralla annetaan aina samaa rokotevalmistetta, jolla rokotussarja on aloitettu. mRNA-rokotteita myös saadaan maahan AstraZenecan rokotetta enemmän.

”Rokotuksia pyritään suunnittelemaan kunnissa mahdollisimman pitkäjänteisesti niin, että ensimmäisen rokoteannoksen saaneelle voidaan varata aika myös toista rokotuskertaa varten. Lisäksi rokotteiden jakelu eri puolille maata on sovittu monta viikkoa eteenpäin. Yläikärajan poistaminen antaa kunnille kuitenkin mahdollisuuden järjestellä rokotuksia uudelleen, jos se kunnan oman arvion mukaan nopeuttaa ikääntyneiden rokotuksia ja on ajanvarausten ja muiden järjestelyjen puolesta sujuvasti toteutettavissa", toteaa THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

”Kun kokonaan uusia rokotusaikoja varataan, ne on syytä antaa ensin ikääntyneille ja vasta sen jälkeen alle 70-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville. Näin noudatetaan Suomen rokotusjärjestystä, jonka tavoitteena on tarjota rokotteen antamaa suojaa ensin niille, joiden riski saada vakava tauti on suurin”, Kontio täydentää.

On odotettavissa, että 70 vuotta täyttäneet saavat ensimmäisen rokoteannoksensa huhtikuun loppuun mennessä. Koronarokotukset ovat viimeisten viikkojen aikana vauhdittuneet, kun rokotteita on saatu maahan entistä enemmän. Rokotteiden määrän odotetaan edelleen kasvavan kevään edetessä.

Lisätietoja:

Ville Peltola
Turun yliopistollinen keskussairaala
Professori, KRARin puheenjohtaja
[email protected]

Mia Kontio
THL
Johtava asiantuntija
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto korona - thlfi koronavirus - thlfi rokotukset - thlfi