Kansalliset laaturekisterit saavat yhteisen vointimittarin – PROM-mittarilla potilas voi arvioida omaa terveydentilaansa ja toimintakykyään

Julkaisuajankohta 21.4.2022

THL:n laaturekisteriprojektissa valitaan tänä vuonna yhteinen vointimittari kansallisille laaturekistereille. Yleisen vointimittarin avulla potilas voi arvioida omaa terveydentilaansa, toimintakykyään ja terveyteen liittyvää elämänlaatuaan riippumatta siitä, mitä sairauksia hänellä on.

Vastausten perusteella on mahdollista arvioida, kuinka hyvin potilas oman arvionsa mukaan pärjää sairautensa kanssa. Vointimittareista käytetään myös lyhennettä PROM eli Patient Reported Outcome Measure.

Laaturekistereillä seurataan ja arvioidaan asiakas- ja potilasryhmäkohtaista hoidon ja toiminnan laatua.

”Potilaiden itsensä ilmoittamia tautiin liittyviä tietoja elämänlaadusta ja toimintakyvystä pidetään välttämättömänä osana hoidon laadun arviointia. Näitä tietoja kerätään käyttämällä PROM- eli vointimittareita. Geneerisen PROM-mittarin valinta on yksi laaturekisteriprojektin tärkeimmistä tavoitteista tänä vuonna”, kertoo laaturekisteriprojektin johtaja, ylilääkäri Jonna Salonen THL:stä.

Tarve vointimittarille noussut kentältä

Tarve valita kansallisille laaturekistereille yhteinen geneerinen PROM-mittari on noussut kentältä ja vaikuttavuusasiantuntijoille lähetetyistä kyselyistä.

Mittarin valinta etenee vuonna 2021 Työ- ja toimintakykytiedon konseptissa1 kuvatun mallin mukaisesti. Mittarin tulee soveltua hyvin erilaisille potilasryhmille, joten valinnassa tarvitaan kentän ja lääketieteen asiantuntijoiden monialaista yhteistyötä. Työssä pyritään huomioimaan myös perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarpeet.

Mittarin valinta tehdään tiiviissä yhteistyössä laaturekisteriprojektin yhdeksän kumppanuuslaaturekisterin kanssa. Prosessi alkoi tarpeen kuvauksella, joka esiteltiin helmikuussa 2022 THL:n johtoryhmälle.

Seuraavassa vaiheessa mittarivaihtoehtoihin perehdytään tarkemmin ja kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä. Päätös valittavasta mittarista on odotettavissa aikaisintaan syksyllä 2022.

”Valittava mittari edistää vaikuttavuustiedon kansallista vertailtavuutta ja auttaa kohdentamaan terveydenhuollon resursseja vaikuttaviin hoitomuotoihin. Meneillään olevassa työvaiheessa mittarivaihtoehtoja kartoitetaan, rajataan ja arvotetaan. Valittavasta mittarista järjestetään lausuntokierros syksyllä”, toteaa kansallisten laaturekisterien PROM-yhteyshenkilö, erikoissuunnittelija Liisa Penttinen THL:stä.

Alustava aikataulu:

  • 2–8/2022 mittareiden kartoitus, arvotus ja rakenne
  • 8–9/2022 avoin lausuntokierros
  • 9–10/2022 hallinnollinen päätös valittavasta mittarista
  • 9–12/2022 mittarin käyttöönoton edellytysten ja indikaattorien kartoittaminen

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit

Liisa Penttinen
erikoissuunnittelija
THL
p. 029 524 6094

Jonna Salonen
laaturekisteriprojektin johtaja, ylilääkäri
THL
p. 029 524 7171

sähköposti: [email protected]

Viitteet

1 Anttila H, Jeskanen J, Konttinen R ym. Työ- ja toimintakykytiedon konsepti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 11/2021.

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen laaturekisterit - thlfi