Kanta-palveluiden käyttö on vakiintunut terveydenhuollossa

Julkaisuajankohta 11.11.2021

THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan Kanta-palvelut ovat vakiintuneessa käytössä terveydenhuollossa. Erityisesti julkisessa perusterveydenhuollossa on kuitenkin vielä suurempaa alueellista vaihtelua Kanta-palvelujen tietojen yhdistämisessä ammattilaisten käyttöliittymästä potilastietojärjestelmään.

Sosiaalihuollossa Kanta-palvelujen hyödyntäminen on vielä niukkaa. Sosiaalihuollon palveluita tuottavista organisaatioista 17 prosenttia oli liittynyt vapaaehtoisesti Kanta-palvelujen käyttäjiksi. 

”Sote-tieto hyötykäyttöön -strategiassa liittyminen Kanta-palveluihin oli suunniteltu vaiheittaiseksi. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon eritahtisuus heijastaa tätä ja myös lainsäädännön tilannetta tiedonkeruun toteutuksen aikana”, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Tuulikki Vehko.” 

Yli puolet väestöstä on käyttänyt Omakantaa

Kansalaisille suunnatun Omakanta-palvelujen käyttö on yleistä: yli 60 prosenttia aikuisväestöstä on käyttänyt palvelua. Omakannan käyttö vaihteli hyvinvointialueittain 55–71 prosentin välillä.

Väestöstä 42 prosenttia koki, että sähköiset palvelut auttavat ottamaan aktiivisen roolin oman terveyden ja hyvinvoinnin hoidossa. Opastusta sähköisten palveluiden käytössä koki kuitenkin tarvitsevansa joka viides.

”Kun sote-uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alussa, on tarpeen säännöllisesti seurata Kanta-palvelujen käyttöä hyvinvointialueilla ja kerätä tietoa ammattilaisten ja väestön käyttökokemuksista. Kanta-palveluilla on merkittävä rooli silloin, kun asiakkaan hoito vaatii monen eri palveluntuottajan toimintaa”, Vehko sanoo. 

Kanta-palveluiden käyttöä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa selvitettiin kyselyllä organisaatioille. Kyselyaineistot kerättiin vuonna 2020 osana Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanketta (STePS 3.0). Väestöä koskevat tulokset perustuvat Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (FinSote) aineistoon, joka kerättiin syyskuusta 2020 helmikuuhun 2021.

Lisätietoa

Vehko T, Kyytsönen M, Jormanainen V, Hautala S, Saranto K, Vänskä J, Keränen N, Reponen J: (2021). Kanta-palvelut terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa sekä väestön Omakannan käyttö. Tutkimuksesta tiiviisti 67/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanketta (STePS 3.0)

Yhteystiedot

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
THL 
[email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla pääuutinen - thlfi tiedonhallinta - thlfi tutkimusuutinen - thlfi