Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutokset vahvistettu

Julkaisuajankohta 20.12.2022

Lakimuutoksilla huolehditaan kehitysvammapalveluiden jatkuvuudesta hyvinvointialueilla.

Kehitysvammalakiin tehdään hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä tarvittavat muutokset, koska vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevan esityksen käsittely jatkuu eduskunnassa.

Kehitysvammalaki mahdollistaa jatkossa erityishuollon tuottamisen kehitysvammapsykiatrian osastoilla sekä välttämättömien rajoitustoimenpiteiden käyttämisen näillä osastoilla. Lisäksi lakimuutokset turvaavat vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä loma-aikaisen toiminnan järjestämisen ja tuottamisen kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä. Asiakkaiden asema pysyy näissä muutoksissa nykyisellään.  

Kolmas muutos koskee kahta erillistä, hyvinvointialueella toimivaa moniammatillista asiantuntijaryhmää, jotka aloittavat työnsä nykyisten erityishuollon johtoryhmien tilalla. Sääntely vastaa eduskunnan käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä. Toinen asiantuntijaryhmä tekee erityishuoltoa koskevia päätöksiä, ja toinen asiantuntijaryhmä tekee tutkimuksia ja antaa lausuntoja sekä on asiakkaan tukena käytännön työskentelyssä.

Muut erityishuoltoa koskevat säännökset eivät tässä vaiheessa muutu. 

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja presidentti vahvisti lain tiistaina 20. joulukuuta. Laki tulee voimaan 1.1.2023.

Lisätiedot

Valtioneuvoston istuntoaineistot

Lakimuutoksilla huolehditaan kehitysvammapalveluiden jatkuvuudesta hyvinvointialueilla (STM)

Vammaispalvelujen käsikirja vpuutinen - Vammaispalvelujen käsikirja