Kela ja THL: Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymisen aikatauluihin muutoksia 

Julkaisuajankohta 13.6.2024 13.27
Uutinen

Sosiaalihuolto saa lisäaikaa Kanta-palveluihin liittymiseen. Käyttöönottoa kannattaa edistää mahdollisimman pian, jotta uusien toimintatapojen opetteluun ja palveluntuottajien tukemiseen on tarpeeksi aikaa.

Muutospaketti asiakastietolakiin tuo sosiaalihuollolle lisäaikaa Kanta-palveluihin liittymiseen. Siirtymäaika antaa hyvinvointialueille ja yksityisille palvelunantajille aikaa toteuttaa tarvittavat muutokset ja ottaa uudet järjestelmät käyttöön hallitusti. Palvelunantajien ei kannata jäädä odottelemaan, vaan edistää käyttöönottoa heti, kun se on mahdollista.

Uuden lain mukaan julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon täytyy liittyä Kanta-palveluihin sekä aloittaa kaikissa palvelutehtävissä syntyvien asiakirjojen tallentaminen viimeistään 1.9.2026. Erottelua ei siis enää tehdä palvelutehtävien tai julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon välille. Lain on tarkoitus astua voimaan 1.7.2024.

Varaa tarpeeksi aikaa muutokseen

Kanta-palvelujen käyttöönotto asiakastietolain vaatimassa laajuudessa muuttaa sosiaalihuollon tiedonhallintaa ja vaatii henkilöstöltä uusien toimintatapojen opettelua. Siksi käyttöönottoon kannattaa varata aikaa ainakin puoli vuotta. 

Kanta-palvelujen hyödyt käyttöön sosiaalihuollossa 

  • Tiedot ovat ammattilaisen käytettävissä asiakastyössä ja asiakas näkee omat tietonsa OmaKannasta ympäri vuorokauden.  
  • Kannan kautta tieto kulkee turvallisesti ja ajantasaisesti eri palvelunantajien välillä.
  • Sosiaalihuollon tietoa voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa, kun se on kansallisesti yhtenäisessä muodossa.

Yksityisiä palveluntuottajia tuettava

Hyvinvointialueille palveluita tuottavat yksityiset organisaatot muodostavat merkittävän osan sosiaalihuollon palvelutuotannosta. Yksityisestä sosiaalihuollosta vasta yksi prosentti on liittynyt Kantaan.

Yksityiset palveluntuottajat tarvitsevat hyvinvointialueelta ohjausta Kanta-palveluihin liittymiseen. THL ja Kela ovat tuottaneet oppaan hyvinvointialueille toimivan yhteistyön tueksi.

Katso koonti käyttöönoton tuesta ja ohjauksesta

Kela ja THL tukevat Kanta-palvelujen käyttöönotossa ja rakenteisen kirjaamisen haltuun ottamisessa  järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja tuottamalla tukimateriaalia. 

Tietojärjestelmät kuntoon mahdollisimman pian

Sosiaalihuollon palvelunantajat pystyvät hyödyntämään siirtymäaikojen muutokset käyttöönottoprojekteissaan vain, jos heillä on käytettävissään asiakastietolain vaatimukset täyttävä asiakastietojärjestelmä.

Kehotamme tietojärjestelmätoimittajia ripeästi edistämään järjestelmien sertifiointiprosessia. Ennakoimalla vältetään yhteistestauksen ruuhkautuminen ja varmistetaan käyttöönottojen sujuva eteneminen.  Lisäksi asiakastietojärjestelmät on rekisteröitävä ennen käyttöönottoa Valviran Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisteriin.

Lue lisää 

Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla