Keskosena syntyneiden luustontiheys on aikuisena pienempi kuin heidän täysiaikaisena syntyneillä sisaruksillaan

Julkaisuajankohta 1.4.2022

Keskosena syntynyt lapsi.

Hyvin pienenä keskosena syntyneiden nuorten aikuisten luuston mineraalitiheys on pienempi kuin heidän täysiaikaisina syntyneillä sisaruksillaan, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Pikkukeskosella tarkoitetaan alle 1500 gramman painoisena ennenaikaisena syntynyttä lasta. 

Uutta tutkimuksessa on se, että pikkukeskosena syntyneiden vertailuryhmänä on käytetty heidän täysiaikaisena syntyneitä sisaruksiaan. Vertaamalla sisaruksia pystytään huomioimaan monia perimään ja lapsuuden kasvuympäristöön liittyviä sekoittavia tekijöitä. 

Aiemmissa tutkimuksissa pikkukeskosena syntyneiden aikuisten luustontiheyttä on verrattu verrokkitutkittaviin, jotka eivät ole sukua pikkukeskosina syntyneille. Näissä tutkimuksissa pikkukeskosena syntyneillä aikuisilla on havaittu pienempi luuntiheys. Nyt julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että luuntiheys on myös sisarusvertailussa jonkin verran pienempi, mutta erot ovat aiempia tutkimuksia vähäisempiä. 

-    Tulos viittaa siihen, että geneettiset ja ympäristötekijät saattaisivat selittää osan aiemmin todetuista luustontiheyden eroista, mutta ne eivät selitä niitä kokonaan, toteaa tutkijatohtori Samuel Sandboge THL:stä.

Pieneen luuntiheyteen liittyy myöhemmän iän osteoporoottisen murtuman riski. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkittu pikkukeskosena syntyneiden luunmurtumia, eikä nyt havaittu pienempi luuntiheys suoraan merkitse suurentunutta murtumariskiä. Tämän selvittäminen vaatii lisätutkimuksia. Luun mineraalitiheyttä parantavat riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti, liikuntasuositusten mukainen liikunta ja tupakoimattomuus. 

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä THL:n, Helsingin yliopiston, HUS:n ja Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa. Tutkimukseen osallistui 77 pikkukeskosena ja 70 täysiaikaisena syntynyttä. 

Tutkimusjulkaisu

“Bone mineral density in very low birthweight adults” on ilmestynyt Paediatrics and Perinatal Epidemiology -lehdessä.  

Lisätietoa tutkimuksesta

LT Samuel Sandboge, [email protected], puh. +358 40 040 5299
LL Juho Kuula, [email protected], puh. +358 40 836 9567

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi