Keskosina syntyneiden kuolleisuus nuorena ja aikuisena on muita samanikäisiä suurempaa

Julkaisuajankohta 11.1.2021

Keskosvauva

Keskosina syntyneillä nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä aikuisilla on muita samanikäisiä suurempi kokonaiskuolleisuus. Näin todetaan tuoreessa yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa, jonka Suomen osuudesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Tutkijat selvittivät myös kuolleisuuden syitä erityisesti kroonisten, ei-tarttuvien tautien osalta. Keskosina syntyneillä todettiin noin kaksinkertainen kuolleisuus sepelvaltimotautiin, diabetekseen ja kroonisiin keuhkosairauksiin täysiaikaisina syntyneisiin verrattuna.

Tämä on kansainvälisesti suurin aiheesta julkaistu tutkimus. Tutkijat tutkivat yli kuuden miljoonan ihmisen rekisteritietoja Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Tutkijat yhdistivät kunkin maan syntyneiden lasten rekisterin tiedot kuolemansyyrekisterin tietoihin ja selvittivät kuolleisuutta 15 vuoden iästä noin 50 vuoden ikään. Syntyneiden lasten rekisterin tiedot on koottu Norjassa vuodesta 1967, Ruotsissa ja Tanskassa 1970-luvulta ja Suomessa vuodesta 1987 lähtien.

Kokonaiskuolleisuus sitä suurempaa mitä pienemmistä keskosista on kyse

Tutkittavista keskosina, ennen raskausviikkoa 37, oli syntynyt runsaat viisi prosenttia. Noin 1,5 prosenttia oli syntynyt ennen raskausviikkoa 34. Keskosten kuolleisuutta verrattiin raskausviikkojen 39 ja 42 välillä syntyneiden kuolleisuuteen. 

Nuoruus- ja aikuisiän kokonaiskuolleisuus oli sitä suurempaa mitä pienemmistä keskosista oli kyse: ennen raskausviikkoa 34 syntyneillä kokonaiskuolleisuus oli noin 1,4-kertainen ja raskausviikkojen 34 ja 37 välillä syntyneillä 1,2-kertainen verrattuna muihin. 

Kokonaiskuolleisuus oli lievästi suurentunut, noin 1,1-kertainen, myös varhain täysiaikaisena eli raskausviikoilla 37 ja 38 syntyneillä. 

Tulokset olivat havaittavissa niin miehillä kuin naisilla. Ne olivat myös yhteneviä neljässä tutkimukseen osallistuneessa Pohjoismaassa.

”Keskosina syntyneiden ei tarvitse huolestua tutkimuksen tuloksista”, toteaa Suomen päätutkija, professori Eero Kajantie. ”Vauraissa Pohjoismaissa kuolleisuus tutkitussa ikäryhmässä eli 15 ja 50 vuoden välillä on pientä: seurannan aikana kuoli 0,8 prosenttia tutkimusväestöstä. Vaikka keskosina syntyneiden kuolleisuus on muita suurempaa, se on silti varsin vähäistä.” 

Kroonisten tautien riskiä voi pienentää merkittävästi terveellisillä elämäntavoilla. Eero Kajantien mukaan tutkimus kertookin enemmän yleisellä tasolla keskosuuden pitkäaikaisvaikutuksista ja siitä, että tutkijoiden kannattaa seurata keskosena syntyneiden terveyttä aikuisikään asti.

Pohjoismaisen yhteistyön merkitys korostuu

Tutkimuksen johtaja, professori Kari Risnes Norjan teknis-luonnontieteellisestä yliopistosta korostaa pohjoismaisen yhteistyön merkitystä. ”Pohjoismaissa on kansainvälisesti katsoen aivan ainutlaatuiset mahdollisuudet rekisteritutkimukseen, jota tehdäänkin paljon. Samassa tutkimuksessa käytetään kuitenkin varsin harvoin tietoja useasta eri Pohjoismaasta. Tietoja yhdistämällä pystymme lisäämään tutkimuksen tilastollista voimaa ja vertaamaan eri Pohjoismaita toisiinsa.” 

”Meillä on käynnissä useita tutkimuksia, joissa tutkimme samassa tutkimusasetelmassa keskosina syntyneiden lasten ja aikuisten terveyttä, eri sairauksien esiintyvyyttä ja sijoittumista yhteiskuntaan. Niiden tuloksia odotamme innokkaasti”, Eero Kajantie jatkaa

Tutkimus on osa EU:n rahoittamaa hanketta ”RECAP Research on Children and Adults Born Preterm” ja sen NORDCAP-osatutkimusta. NORDCAPin muita rahoittajia ovat Suomen Akatemia sekä monet suomalaiset ja pohjoismaiset säätiöt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi tutkimukseen osallistuvat Norjan teknis-luonnontieteellinen yliopisto NTNU, Karoliininen instituutti Ruotsista sekä Kööpenhaminan yliopisto Tanskasta.

Lähde:

Risnes K, Bilsteen JF, Brown P, et al. Mortality Among Young Adults Born Preterm and Early Term in 4 Nordic Nations. JAMA Netw Open. 2021;4(1):e2032779. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.32779

Lisätietoja:

Eero Kajantie
tutkimuspäällikkö, professori
THL
puh. 029 524 8610
[email protected]

Keskosina syntyneet lapset ja aikuiset - yhteispohjoismainen tutkimushanke (NORDCAP)

RECAP Research on Children and Adults Born Preterm

Aikaisemmin aiheesta:

Keskoset sijoitetaan muita lapsia todennäköisemmin kodin ulkopuolelle. Tiedote 27.12.2019, THL.

Keskosille syntyy muita vähemmän sisaruksia. Tiedote 15.12.2017, THL.

Keskosina syntyneet liikkuvat nuorina aikuisina selvästi ikätovereitaan vähemmän. Tiedote 2.8.2017, THL.

Kansantaudit Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto pääutinen - thlfi tutkimusohjelma3hyte - thlfi