Koodistopalvelutiedote 25/2024: THL – Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus päivitetty laatukorjauksena

Julkaisuajankohta 14.5.2024 12.55
Tiedote

10 poistoa ja 16 tekstimuutosta

Päivitettävä luokitus
1.2.246.537.6.33 THL - Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus

THL - Toimenpideluokituksen ja THL - Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen välillä on havaittu eroavaisuuksia suun terveydenhuollon toimenpiteiden koodeissa. THL - Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen on esimerkiksi jäänyt epähuomiossa voimaan koodeja, joiden voimassaolo on THL - Toimenpideluokituksessa päätetty vuosina 2010, 2016 tai 2021. Tällä laatukorjauksella THL - Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa tällaisten koodien voimassaolo merkitään päättyneeksi 31.5.2024. Laatukorjauksella yhtenäistetään myös THL - Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen koodien tekstejä THL - Toimenpideluokituksessa olevien tekstien kanssa lisätietokentissä Huom., Anm., Mukaan lukien, Inkluderar, Pois lukien ja/tai Exkluderar.

Seuraavien koodien voimassaolo päättyy 31.5.2024:
CodeId             Pitkä nimi (LongName)
EG1BF              Leukanivelten magneettitutkimus (alle 1,5 T)
EG1BM             Leukanivelten magneettitutkimus (yli 1,5 T)
EG1CB              Leukanivelen varjoainetutkimus (artrografia)
EG1CF              Leukanivelten laaja magneettitutkimus (alle 1,5 T)
EG1CM             Leukanivelten laaja magneettitutkimus (yli 1,5 T)
EG1DF              Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (alle 1,5 T)
EG1DM            Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (yli 1,5 T)
EN1BD              Suun ja kaulan pehmytosien laaja tietokonetomografiatutkimus
EN1CD              Suun ja kaulan pehmytosien erittäin laaja tietokonetomografiatutkimus
WX002             Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa

Seuraavien koodien Pitkä nimi (LongName) on päivitetty.
CodeId             LongName
EN1AD             Suun ja kaulan pehmytosien tietokonetomografiatutkimus
EN1BD              Suun ja kaulan pehmytosien laaja tietokonetomografiatutkimus
EN1CD              Suun ja kaulan pehmytosien erittäin laaja tietokonetomografiatutkimus

Tekstimuutoksia suomen- ja/tai ruotsinkielisiin teksteihin on tehty joihinkin seuraavista lisätietokentistä Huom., Anm., Mukaan lukien, Inkluderar, Pois lukien ja Exkluderar näihin koodeihin:

CodeId             Pitkä nimi (LongName)
ECA30              Ienmuutoksen poisto
EJB30                Kasvaimen tai muun muutoksen poisto suupohjasta
EJC30                Kielen korjaus- tai muovausleikkaus
SAD                   Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio
SAE                   Hoitovasteen arviointi
SBB10               Hampaiston jäljennökset
SCA01               Ehkäisevä suun terveydenhoito, suppea
SCA02               Ehkäisevä suun terveydenhoito
SCA03               Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja
SD                     Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito
SGB00              Osittainen hammasytimen poisto
SPC30               Pintakiinnitteinen hammassilta
WX003             Sedaatio tai kivunlievitys suun kautta, peräsuoleen tai lihakseen ilman yleisanestesiaa
WZC00             Hoidon suunnittelu tai konsultaatio
SCG                   Hampaan pinnan infiltraatiohoito
SCG02              Resiini-infiltraatio, hampaan välipinta

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla koodistopalvelu koodistopalvelu - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla