Koodistopalvelutiedote 26/2024 KanTa-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI) luokituksessa on lisätty 2 uutta koodia

Julkaisuajankohta 14.5.2024 13.09
Tiedote

KanTa-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI) luokituksessa on lisätty 2 uutta koodia.

1.2.246.537.5.40120 KanTa-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI)

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Kontrollikehyksen prosessinhallintakoodisto (HL7FI) on Potilastiedon arkiston, Sosiaalihuollon asiakastietovarannon ja sähköisen lääkemääräyksen Medical Records -sanomissa käytettävä luokitus, joka kertoo kontrollikehyksessä ilmaistavan detectedIssueEventin laadun. Tietoa tarvitaan detectedIssueManagement -koodien tulkkaamisessa. Hoitosuhde todennetaan eri tavalla Potilastiedon arkistossa kuin sähköisessä lääkemääräyksessä. Potilastiedon arkistossa hoitosuhde pitää todentaa voimassaolevalla palvelutapahtumalla, mutta sähköisessä lääkemääräyksessä hoitosuhteen todentaminen on jätetty kokonaan potilastietojärjestelmän vastuulle. Sosiaalihuollon asiakastietovarannossa asiakassuhde pitää todentaa voimassaolevalla sosiaalihuollon palveluyksikön asiakkuudella.

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla koodistopalvelu koodistopalvelu - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla