Koodistopalvelutiedote 27/2024: Sosiaalihuolto - Arkistosanomien palvelupyynnöt -luokitukseen lisätty 4 uutta koodia ja päivitetty 39 koodia

Julkaisuajankohta 14.5.2024 13.57
Tiedote

Sosiaalihuolto - Arkistosanomien palvelupyynnöt luokitukseen on lisätty 4 uutta koodia:

SP8            Sosiaalihuollon asiakirjan metatietojen haku viranomaisen laajalla tiedonsaantioikeudella
SP81           Sosiaalihuollon asiakirjan haku viranomaisen laajalla tiedonsaantioikeudella
SP82          Sosiaalihuollon asiakkuustietojen koosteen haku viranomaisen laajalla tiedonsaantioikeudella
SP83          Sosiaalihuollon kertomusmerkintäluettelon haku viranomaisen laajalla tiedonsaantioikeudella

Neljää uutta koodia käytetään tilanteessa, jossa sosiaalihuollon viranomainen tekee haun laajan tiedonsaantioikeutensa perusteella.

Päivityksessä muutettiin olemassa olevien koodien SP74 - SP77 pitkiä nimiä ja kuvaustekstejä niin, että niitä käytetään haettaessa asiakastietoja toisen sosiaalihuollon rekisterinpitäjän rekisteristä palvelunantajan laajalla tiedonsaantioikeudella.

Nyt päivitettiin yhteensä 39 jo julkaistua koodia. Päivityksen yhteydessä muutettiin koodien kuvausteksteissä ja luokituksen käyttötarkoituskuvauksessa esiintyvän Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -palvelun nimeksi sen uusi nimi Sosiaalihuollon asiakastietovaranto, joka on palvelun uusi, asiakastietolain (703/2023) mukainen nimi. 

1.2.246.537.6.1503 Sosiaalihuolto - Arkistosanomien palvelupyynnöt

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Arkistosanomien palvelupyynnöt -luokitusta käytetään Sosiaalihuollon asiakastietovarannon ja Tahdonilmaisupalvelun viestinvälityksessä tarkentamaan arkistosanoman interaktiota. Tieto merkitään asiakastietojärjestelmässä arkistosanoman kontrollikehyksen reasonCode-kenttään. Merkintä on pakollinen kaikissa Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon tai Tahdonilmaisupalveluun lähetettävissä palvelupyynnöissä.
 

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla koodistopalvelu koodistopalvelu - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla