Koodistopalvelutiedote 33/2024 (12.6.2024): Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut -luokitusta on päivitetty koodistopalvelimella

Julkaisuajankohta 12.6.2024 16.14
Tiedote

Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut -luokitusta on päivitetty koodistopalvelimella.

Päivityksessä on muutettu yhden sosiaalipalvelun voimassaolon päättymistä. Lisäksi yhden sosiaalipalvelun määritelmä on päivitetty.

Tehtyjä muutoksia:
Tunniste                        Sosiaalipalvelu
62                                 Asiakkaan raha-asioiden hoitaminen:  Voimassaolo päättyy 31.12.2024
79                                 Sijaishoito:  Päivitetty määritelmä ja ruotsinkielinen määritelmä (beskrivning)

Ruotsinkielinen nimi on lisätty seuraaville sosiaalipalveluille:
Tunniste                       Sosiaalipalvelu
86                                 Vammaisen henkilön liikkumisen tuki
87                                 Vammaisen henkilön päivätoiminta
88                                 Vammaisen henkilön taloudellinen tuki
89                                 Vammaisen henkilön valmennus
90                                 Erityinen osallisuuden tuki
91                                 Tuettu päätöksenteko
92                                 Vaativa moniammatillinen tuki
93                                 Asumisen tuki
94                                 Lapsen asumisen tuki
95                                 Esteettömän asumisen tuki
96                                 Lyhytaikainen huolenpito
97                                 Kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminta
98                                 Taloudellinen tuki hengityslaitteen varassa elävälle henkilölle    

1.2.246.537.6.1222 Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa kuvaamaan sitä sosiaalipalvelua, jonka antamisen yhteydessä asiakirja on syntynyt. Luokitusta hyödynnetään Kanta-palveluissa lisätietona käyttövaltuuksien ja pääsynvalvonnan määrittelyissä. Luokituksella yhdenmukaistetaan sosiaalihuollon palvelujen kuvaamista yleisten palvelutyyppien avulla.

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla koodistopalvelu koodistopalvelu - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla