Koodistopalvelutiedote 35/2024: THL - Viestintäkanava -koodistoa on päivitetty koodistopalvelimella

Julkaisuajankohta 14.6.2024 15.33
Tiedote

THL - Viestintäkanava -koodiston kahden koodin lyhenne, lyhyt nimi ja pitkä nimi sekä määritelmä on päivitetty. Samalla luokituksen peruste ja käyttötarkoituskuvaus on päivitetty.

Päivityksessä on muutettu seuraavien kahden koodin nimet ja lyhenteet:

5    Viesti asiakkaalle Suomi.fi-viestit-palvelun kautta
6    Viesti asiakkaalle muuta digitaalista viestinvälityskanavaa käyttäen

1.2.246.537.6.883 THL - Viestintäkanava

Käyttötarkoitus: THL - Viestintäkanava -koodistoa käytetään digitaalisen asioinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietorakenteissa kuvaamaan viestintäkanavaa, jonka kautta asiakkaalle tai hänen yhteyshenkilölleen välitetään tietoa. Koodiston arvot kuvaavat käytettävää viestintäkanavaa asiakkaan, ei palveluntuottajan näkökulmasta. Koodistoa käytetään esimerkiksi ajanvarauksen rakenteisessa tietosisällössä kuvaamaan asiakkaalle lähetettävien muistutusten tai kehotusten viestintäkanavaa.

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla koodistopalvelu koodistopalvelu - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla