Korona heikensi lasten ja nuorten ehkäiseviä palveluita – laaja terveystarkastus tehtiin alle puolelle lapsista ja nuorista vuonna 2020

Julkaisuajankohta 10.2.2022

Vuonna 2020 lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset toteutuivat keskimäärin vain 48 prosentille kohderyhmien väestöstä (54 % vuonna 2019 ja 60 % vuonna 2018). 

Kaikkien määräaikaisten terveystarkastusten toteumat laskivat vuonna 2020 kahteen edelliseen vuoteen verrattuna, kouluterveydenhuollossa enemmän kuin lastenneuvolassa. Terveystarkastusten toteutumisessa oli suuria maakuntakohtaisia eroja ja myös ensimmäisen koronavuoden rajoitukset ja muut arkeen vaikuttavat muutokset vaihtelivat alueittain.

Erityisen tuen käyntien määrä ja etäasiointi lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa kasvoivat

Määräaikaisten terveystarkastusten toteutuminen heikkeni korona-aikana. Samaan aikaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvien erityisen tuen käyntien määrä lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa lisääntyi. Vuonna 2020 lisäys oli noin yhdeksän prosenttia edelliseen vuoteen nähden. 

Etäasiointien määrä kasvoi vuonna 2020 kaikissa palveluissa kahteen aikaisempaan vuoteen verrattuna.

Tietojen kattavuudessa on yhä alueellisia eroja

Terveystarkastustiedot selviävät ammattilaisten kirjaamista Avohilmo-tiedoista. Tietojen kattavuudessa on yhä alueellisia eroja, ja huolellinen kirjaaminen parantaa tietojen luotettavuutta ja vertailtavuutta. 

Esimerkiksi laajassa terveystarkastuksessa sekä terveydenhoitajan että lääkärin pitäisi tehdä laajan terveystarkastuksen tilastointimerkinnät omien tarkastuskäyntiensä jälkeen, jotta käynti tilastoituu laajaksi terveystarkastukseksi.

Laajojen terveystarkastusten toteumat ikäryhmittäin vuosina 2018–2020, % ikäryhmästä

Pystypylväskuva tilastosta

Koululaisten tiedot poimitaan lukuvuosittain 1.6.–31.5. Äitiys- ja lastenneuvolan tiedot poimitaan kalenterivuosittain.

Korjattu 9.3.2022 kuvion selitteessä ollut virhe. Alkuperäisessä selitteessä luki: 2020 (koululaiset 2019-2020), korjattu:  2020 (2020-2021 koululaisilla). 

Lue lisää tilastoraportista: Määräaikaiset terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa 2020 sekä kouluterveydenhuollossa 2020-2021 

Laaja tietopaketti äitiys- ja lastenneuvolasta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta on saatavilla NEUKO-tietokannasta. 
Tutustu NEUKO-tietokantaan

Perusterveydenhuollon tiedot ajantasaisesti tietokantaraporteista

Perusterveydenhuollon tietokantaraporteista tiedot ovat saatavissa aluehallintovirastoittain, maakunnittain, terveyskeskuksittain ja toimipaikoittain. 
Perusterveydenhuollon tietokantaraportit

Avohilmon pikaraporteissa tiedot ovat saatavissa terveyskeskuksittain. Pikaraportteihin käyntimäärien kehitystä kuvaavat tiedot päivittyvät päivittäin. 
Avohilmon pikaraportit

Aluetasoista tietoa perusterveydenhuollosta on saatavissa myös Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä.
Siirry Sotkanet-palveluun

Ohjeet tietojen kirjaamiseen Tiedä- ja toimi -korteilla:

Lisätietoja 

Kaisa Mölläri
puh. 029 524 7363
kehittämispäällikkö
[email protected]

Nora Hauhio
puh. 029 524 8134
erikoissuunnittelija
[email protected]

Tuovi Hakulinen
puh. 029 524 7109
tutkimuspäällikkö
[email protected]

Marke Hietanen-Peltola
ylilääkäri
puh. 029 524 7294
[email protected]

Maanantaina 14.2.2022 julkaistaan Kouluterveyskyselyyn perustuvat Tutkimuksesta tiiviisti -raportit kouluterveydenhuollosta.
 

Linkit toiminnassa maanantaina 14.2.2022.

Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Ervasti E, Vaara S (2022). Terveystarkastuksen vuorovaikutus ja yksilöllisyys - Kouluterveyskysely 2021. Tutkimuksesta tiiviisti 10/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Ervasti E, Vaara S (2022). Terveystarkastusten toteutuminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021 – Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 11/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tilastouutinen - thlfi