Korona vaikeutti omaishoitajien arkea, mutta sai kunnat myös keksimään uusia, toimivia tukimuotoja

Julkaisuajankohta 22.6.2021

Koronavirusepidemia ja sen rajoitustoimet vaikeuttivat huomattavasti omaishoitajien arkea epidemian alkuvaiheessa. Toisaalta kunnat ovat onnistuneet löytämään myös uusia, toimivia keinoja omaishoitajien tukemiseen poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Tämä ilmenee Vanhuspalvelujen tila -seurannan kuntakyselyn vastauksissa, jotka THL keräsi toukokuussa 2020 kuntien, kuntayhtymien ja yhteystoiminta-alueiden vanhuspalvelujen vastuuhenkilöiltä.

Epidemian hillitsemiseksi asetetut rajoitustoimet johtivat kunnissa monien omaishoitajien arkea tukeneiden toimintojen keskeyttämiseen. Toiminta lopetettiin tai sitä supistettiin muun muassa päivätoiminnassa, vuoro- ja lyhytaikaishoidossa, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja ryhmämuotoisissa harrastus- ja kuntoutustoiminnassa.

Tulosten mukaan noin puolet kunnista oli kyennyt korvaamaan ryhmämuotoisia palveluja muilla omaishoitoa tukevilla palveluilla. Yleisimmät korvaavat tukitoimet olivat tehostettu yhteydenpito omaishoitajiin sekä kotiin annettava apu.

”Elämä poikkeusaikana on rajautunut tiiviimmin kodin seinien sisäpuolelle, ja omaishoitajien tehtävien sitovuus ja vaativuus ovat kasvaneet entisestään”, toteaa THL:n projektikoordinaattori Suvi Leppäaho.

Sijaishoitajat ja tukihenkilöt avuksi 

Myös omaishoitajan vapaan aikaisen sijaishoidon järjestäminen oli vaikeuksissa, kun sijaishoitopaikkoina yleisesti käytettyihin ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikköihin asetettiin vierailukieltoja, karanteeneja sekä asiakkaiden ja henkilöstön vaihtuvuutta pyrittiin vähentämään. Tämän takia niihin ei voitu normaaliin tapaan ottaa lyhytaikaisasiakkaita.

”Osa kunnista järjesti vapaan aikaisen hoidon esimerkiksi sijaishoitajien, perhehoitajien ja omaishoidon tukihenkilöiden avulla. Nämä vaihtoehdot pystyttiin toteuttamaan koronan rajoitustoimista huolimatta” kertoo THL:n asiantuntija Sari Jokinen.

Omaishoidossa on jo aiemmin ollut ongelmana, etteivät kaikki omaishoitajat pidä lakisääteisiä vapaitaan, koska sopivia sijaishoitovaihtoehtoja ei ole saatavilla. Omaishoitajien lepohetket tulisi kuitenkin saada järjestymään, koska mahdollisuus irtautua omaishoitotilanteesta on olennaista omaishoitajan jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta.

”Epidemia on tuonut mukanaan jotain hyvääkin vauhdittamalla uusien sijaishoitovaihtoehtojen, palvelujen ja toimintatapojen löytämistä. Toivottavasti ne jäävät monipuolistamaan tarjontaa, kun palataan normaaliin arkeen”, Sari Jokinen toteaa.

Lisätietoa

Jokinen S, Leppäaho S (2021). Koronavirusepidemian rajoitustoimet heikensivät omaishoitotilanteiden tukea. Tutkimuksesta tiiviisti 34/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

Vanhuspalvelujen tila -seuranta

Yhteystiedot

Sari Jokinen
asiantuntija
THL
p. 029 524 7721
sähköposti: [email protected]

Suvi Leppäaho
projektikoordinaattori
THL
p. 029 524 7423
sähköposti: [email protected]

Ikääntyminen Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Toimintakyky korona - thlfi pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi