Koronaan liittyvien kuolemien tilastointitapaa tarkennetaan – tartuntatautirekisterin tilastosta poistuu 50 kuolemantapausta

Julkaisuajankohta 17.6.2021

Tiedotetta muokattu 18.6.2021: Korjattu Tilastokeskuksen tietolähteiden nimet.

Tartuntatautirekisterin koronavirukseen liittyvien kuolemien määrittelyä tarkennetaan. Jos lääkärin tekemässä tartuntatauti-ilmoituksessa hoidon lopputuloksen osalta todetaan, että potilas menehtyi muusta kuin Covid-19-tautiin liittyvästä syystä, hänet poistetaan koronavirukseen liittyvien kuolemien tilastoinnista. 

Tarkennus perustuu siihen, että kuolemansyyn selvittäminen perustuu aina lääkärin arvioon. Jos lääkärin arvion mukaan potilas ei menehtynyt Covid-19-tautiin, tämä huomioidaan vastedes myös tilastoinnissa.  

Tilastointitavan tarkennuksen takia koronaan liittyvien kuolemien kokonaismäärä laskee tartuntatautirekisteristä lasketussa tilastossa 50:llä. Määritelmän muutoksen jälkeen koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on tilastoitu yhteensä 970 koko pandemian aikana 16.6.2021 mennessä.

”Muutos on tarpeellista tehdä, jotta käyttämämme tilastointitapa ottaisi täsmällisemmin huomioon myös muita tartuntatautirekisterissä saatavilla olevia tietoja. Lisäksi muutoksen myötä tartuntatautirekisterin ero THL:n ensisijaiseen koronakuolemien raportointiin eli sairaanhoitopiirien ilmoittamaan tietoon koronakuolemien määrästä kaventuu huomattavasti. Saamme tällä muutoksella täsmällisempää tietoa koronakuolemista”, kertoo THL:n tilastotutkija Oskari Luomala.

Jos tietoa kuolemasta ei ole saatu lääkärin tartuntatauti-ilmoituksesta, kuolema tilastoidaan tartuntatautirekisterissä koronavirusinfektioon ja COVID-19-tautiin liittyväksi kuolemaksi, kun se on tapahtunut 30 päivän sisällä positiivisesta koronavirustestituloksesta. 

THL julkaisee ensisijaisesti sairaanhoitopiirien ilmoittamat koronakuolemien luvut ja tämän lisäksi myös tartuntatautirekisteristä kerätyt lukemat. Tämä muutos koskee vain tartuntatautirekisterin lukemien tilastointia eikä vaikuta sairaanhoitopiirien raportoimiin lukumääriin. 

Covid-19-tautiin liittyvien kuolemien tilastointi 

Ihmisen kuollessa kirjataan kuolinsyyt

Kun ihminen kuolee, lääkäri kirjaa kuolinsyyn ja peruskuolinsyyt. Välitön kuolinsyy tarkoittaa sitä, mihin ihminen on lääkärin arvion mukaan suoraan kuollut. Peruskuolinsyy puolestaan tarkoittaa sitä, mikä on johtanut välittömään kuolinsyyhyn. 

Koronan suhteen välitön kuolinsyy voi olla esimerkiksi vaikea hengitysvajaus, mutta peruskuolinsyynä on siis COVID-19-virusinfektio. Lisäksi voi olla kuolemaan myötävaikuttaneita syitä, kuten perussairauksia. Jos lääkäri on merkinnyt kuolinsyyksi muun syyn, hän on arvioinut kuoleman johtuneen muusta kuin koronaviruksen vaikutuksesta. 

Tartuntatautirekisteri ei ole virallinen kuolinsyytilasto, vaan se vastaa epidemian aiheuttamaan nopeaan tietotarpeeseen. Tartuntatautirekisterissä olevat kuolemat ovat lääkärin kirjaamia, eikä oikeuslääkäri vahvista niitä. Tilastokeskus tekee vuosittain tilastoa kuolemansyistä ja kuolleisuuden kehityksestä. Tilastokeskus ylläpitää myös kuolintodistusarkistoa, josta luovutetaan kuolintodistuksen tietoja tai kuolintodistuskopioita laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Lisätietoja:

Oskari Luomala
tilastotutkija
THL
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus - thlfi pääuutinen - thlfi