COVID-19-tautiin liittyvien kuolemien tilastointi

Päivitetty: 7.12.2023

Tällä sivulla kerrotaan, miten COVID-19-tautiin liittyviä kuolemia tilastoidaan. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee säännöllisesti koronavirusinfektioihin liittyvien kuolemien lukumäärän.

THL tuottaa raportteja koronakuolemista epidemian seurantaa varten kuolintodistusten tarkastuksen yhteydessä tehtävällä seulonnalla.
Tilastokeskus laatii ja julkaisee vuosittain viralliset kuolemansyytilastot.

Koronavirustauti kuolemansyynä (Tilastokeskus)

Tällä sivulla:

Mitä tilastotietoa THL kertoo koronavirukseen liittyvistä kuolemista?

Koronakuolemat raportoidaan kuolintodistusten alustavan seulonnan perusteella seuraavasti:

  1. koronavirusinfektio on kirjattu kuolemansyyksi – kuolema koronan vuoksi
  2. koronavirusinfektio on kirjattu kuolemaan myötävaikuttavaksi tekijäksi – kuolema koronan kanssa.

Raportoimme kuolemat Koronakartalla. Kartta päivittyy arkipäivisin klo 12. Koronakartasta löydät tautiin liittyvien kuolemien lisäksi myös kirjatut tautitapaukset.
Koronakartta

Tilastot taulukkomuodossa

Miten THL:n arvio koronavirukseen kuolleiden lukumäärästä tehdään?

THL tarkastaa kaikki lääkärien kirjoittamat kuolintodistukset kuolemansyystä riippumatta. Tässä yhteydessä koronaviruksen aiheuttamat tai siihen liittyvät kuolemat seulotaan kuolintodistuksista epidemiaseurantaa varten.

Tapauksista raportoidaan Koronakartalla ne kuolemat, joissa alustavassa tarkastuksessa koronavirus on ollut kuolinsyy tai kuolemaan myötävaikuttava tekijä. Kuolemat tilastoidaan kuolinpäivän mukaan.

Miten koronaviruskuolemat ilmoitetaan?

Jokaisen vainajan kuolemansyy on lain mukaan selvitettävä. Vainajan kuolemansyy selvitetään lääketieteellisesti silloin, kun kuolema ei vaadi poliisin tutkintaa ja oikeuslääketieteellistä selvitystä.

Hoitava lääkäri on se asiantuntija, joka ilmoittaa potilaansa kuolemansyyn ja laatii kuolintodistuksen. Kuolemansyyn tulee perustua potilastietoihin ja lääkärin suorittamaan tutkimukseen ja tarvittaessa ruumiinavaukseen.

Jos kuolema johtui koronaviruksesta, lääkäri merkitsee COVID-19-virusinfektion kuolintodistuksen diagnoosiosioon. Pandemian seuraamiseksi on kansainvälisesti sovittu, että välittömästi COVID-19-virusinfektiosta aiheutunut kuolema (peruskuolemansyy) tilastoidaan koronaviruspandemiasta aiheutuneeksi kuolemansyyksi. Suomessa lääkäreitä on ohjeistettu toimimaan näin kuolintodistusta laatiessaan.

Mikäli lääkäri on kirjannut pitkäaikaisen vakavan sairauden peruskuolemansyyksi ja koronavirusinfektion välittömäksi kuolemansyyksi, näistä koronavirusinfektio nousee myöhemmin tilaston kuolemansyyksi. Lääkäri voi kirjata COVID-19-virusinfektion myös kuolemaan myötävaikuttaneeksi tekijäksi.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan:

  • Peruskuolemansyy on esimerkiksi se tauti, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan.
  • Myötävaikuttava kuolemansyy on vaikuttanut epäsuotuisasti kuolemaan johtaneen tilan kehitykseen ja siten myötävaikuttanut kuolemaan.

Kuolemansyiden käsitteitä ja määritelmiä (Tilastokeskus)

Kuolemansyyn selvittäminen ja kuolintodistuksen täyttäminen COVID-19-infektiotapauksissa

Kuolintodistus

Kuolemansyyn selvittäminen

Miten vuosittaiset kuolemansyytilastot tehdään?

Tilastokeskus ylläpitää kuolintodistusarkistoa ja julkaisee vuosittaisia tilastoja kuolemansyistä ja kuolleisuuden kehityksestä. 

Kuolemansyytilaston tiedot perustuvat kuolintodistuksiin ja peruskuolemansyyhyn. Ne tarkistetaan THL:n oikeuslääkintäyksikössä, josta ne toimitetaan Tilastokeskukselle. Kuolemansyytilaston tietoja täydennetään väestötietojärjestelmän tiedoilla.

Kuolinsyytodistuksen tie tilastoihin. Kuvan olennainen sisältö on kerrottu sivun tekstissä.
Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kuolemansyytilastoinnissa kunkin vuoden tiedot valmistuvat seuraavan vuoden lopussa. Vuoden 2023 kuolemansyytilaston tiedot valmistuvat siksi vuoden 2024 lopussa.

Vuosittaisessa kuolemansyytilastossa on huomioitu kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, joilla oli kuolinhetkellä kotipaikka Suomessa.

Kuolemansyyt (Tilastokeskus)