Koronaepidemia vähensi alkoholinkulutusta – matkustajatuonti puolittui ja myynti siirtyi ravintoloista Alkoon ja päivittäistavarakauppoihin

Julkaisuajankohta 7.4.2021

Alkoholin kokonaiskulutus 15 vuotta täyttänyttä [1] asukasta kohti väheni 5,2 prosenttia vuonna 2020, ja oli 9,2 litraa sataprosenttista alkoholia. Laskun syynä olivat koronaepidemia ja sen rajoitustoimet, jotka vähensivät suomalaisten alkoholin kulutusta etenkin huhti–kesäkuussa 2020. 

Kokonaiskulutuksen väheneminen johtuu keskeisesti alkoholijuomien matkustajatuonnin vähenemisestä yli 50 prosentilla vuoden 2020 aikana. Koronaepidemiasta johtuneet matkustamisen rajoitukset vähensivät matkustamista ulkomaille sekä Ruotsiin ja Viroon suuntautuvaa risteilymatkailua, joka on yksi keskeisimpiä alkoholin matkustajatuonnin kanavia. 

”Matkustajatuonnin puolittumista selittää keväällä 2020 alkanut koronaepidemia, ulkomaanmatkailun rajoitukset ja näistä seurannut matkailun raju väheneminen”, summaa THL:n johtava asiantuntija Thomas Karlsson.

Aikasarjakuvio tilastosta


[1] Alkoholin kulutus lasketaan kansainvälisten tilastojen mukaisesti 15 vuotta täyttänyttä kohti, vaikka lain mukaan alkoholijuomia voivat ostaa vasta 18 vuotta täyttäneet.

Alkoholijuomien myynti kotimaassa kasvoi hieman – suurimmat muutokset alkoholin hankintatavoissa

Alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu yhteenlaskettuna 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti kasvoivat vain hieman (0,4 %) vuoteen 2019 verrattuna. 

Koronaepidemian vaikutukset kotimaan myynnissä näkyvät alkoholin hankintakanavien muutoksena. Ravintoloille ja matkailulle asetetut rajoitukset kanavoivat alkoholijuomien hankinnan aiempia vuosia enemmän Alkoon ja päivittäistavarakauppoihin. 

Alkon ja päivittäistavarakauppojen vähittäismyynti 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lisääntyi 6,8 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. 

Sen sijaan ravintoloiden anniskelukulutus väheni 40,5 prosenttia. Anniskelukulutuksen huomattava lasku ei kuitenkaan suuresti vaikuta alkoholijuomien kokonaiskulutukseen. Anniskelukulutuksen osuus kokonaiskulutuksesta on pieni, vuonna 2020 vain 7 prosenttia.

Eri juomalajien suosiossa ei ilmennyt suuria muutoksia. Väkevien kulutus väheni eniten ja viinien kulutus hieman lisääntyi.

Vähittäismyynti kasvoi eniten keväällä 2020. Vähittäiskulutuksen kasvussa oli suuria alueellisia eroja: kasvu painottui Etelä-Suomeen, ja Pohjois-Suomessa vähittäiskulutus lisääntyi selvästi vähemmän kuin muualla maassa.  

Eurooppalaisen avoimen kyselyn perusteella suuri osa suomalaisista ei lisännyt alkoholinkulutustaan vuonna 2020. Pieni, jo ennestään alkoholia eniten käyttävien ryhmä ilmoitti lisänneensä kulutustaan. Alustavat FinSote-kyselytutkimuksen tulokset vahvistavat, että sama pätee myös aineistossa, jossa alkoholin riskikäyttäjiä on enemmän ja joka on kerätty satunnaisotannalla. 

Tilastoimattoman alkoholinkulutuksen määritelmä ja muodostamistapa muuttuivat – nyt tietoa myös alkoholin internet-ostoista 

Alkoholitilastointi jakautuu tilastoituun kulutukseen eli alkoholijuomien myyntiin kotimaassa sekä niin sanottuun tilastoimattomaan kulutukseen, jonka määrän arviointi perustuu kyselyihin.

Tilastoimattomasta alkoholinkulutuksesta poistettiin vuodesta 2000 alkaen kotivalmistus, laiton valmistus ja salakuljetus sekä suomalaisten ulkomailla nauttima alkoholi. Tilalle otettiin arvio suomalaisten internetin kautta ulkomailta ostamien alkoholijuomien määrästä, joka on saatavilla vuodesta 2017 alkaen. 

Arvio internetin kautta ulkomailta ostetun alkoholin määrästä oli noin 1,9 miljoonaa litraa sataprosenttista alkoholia vuonna 2020 ja 1,2 miljoonaa litraa vuonna 2019. 

Tilastoimattoman alkoholinkulutuksen muodostamistavan muutos alensi kokonaiskulutusta jonkin verran. Vuonna 2020 ero uuden ja vanhan laskutavan välillä oli noin 210 000 litraa sataprosenttista alkoholia eli 0,04 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Vuoden 2019 tiedoissa ero oli suurempi: uudella tavalla laskettu kokonaiskulutus oli sataprosenttisena alkoholina laskettuna 910 000 litraa ja 15 vuotta täyttänyttä kohti laskettuna 0,20 litraa alempi kuin vanhalla tavalla laskettuna. 

Lähteet

Alkoholijuomien kulutus 2020. Tilastoraportti 07/2021. THL.  
Koronaepidemian vaikutukset suomalaisten alkoholinkulutukseen vuonna 2020. Tutkimuksesta tiiviisti 14/2021. THL.

Lisätietoja

Alkoholijuomien kulutus 2020 -tilastoraportti:

Marke Jääskeläinen
erityisasiantuntija 
puh. 029 524 7654
[email protected]

Thomas Karlsson
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7021
[email protected]

Koronaepidemian vaikutukset suomalaisten alkoholinkulutukseen vuonna 2020: 

Pia Mäkelä
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7159
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto alkoholi - thlfi koronavirus - thlfi pääuutinen - thlfi tilastouutinen - thlfi