Koronaepidemia voi viivästyttää THL:n oikeuspsykiatrian työtä

Julkaisuajankohta 27.3.2020

THL:n oikeuspsykiatrian viranomaistoiminta COVID-19-pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa - mielentilatutkimukset, valvonta-aika ja hoidon lopettaminen

Mielentilatutkimukseen pääsy voi viivästyä pandemiasta seuranneiden poikkeusolojen, tartuntariskivaaran ja liikkumisrajoitusten vuoksi. Myöhempään ajankohtaan siirtyvän ajan tilalle annetaan uusi aika niin pian kuin mahdollista ja lähetteet hoidetaan jonotilanteen mukaan.  Jos mielentilatutkimukseen määrätty henkilö epäilee virustartuntaa, hän voi olla yhteydessä omaan hoitavaan lääkäriinsä, terveyskeskukseen tai mielentilatutkimussairaalaan. Mielentilatutkimuksen aikana virusinfektio hoidetaan sairaalan toimintaohjeiden mukaisesti. 

Valvonta-ajalla (mielenterveyslaki 18 a §) olevien potilaiden avohoito ja seuranta jatkuvat samalla tavoin kuin normaalioloissa: tarpeelliset ja lakisääteiset asioinnit terveydenhuollon toimipisteissä tai kotioloissa toteutetaan. Jos hoitoa pitää olellisesti muuttaa, on ennen muutosten tekemistä hyvä keskustella THL:n oikeuspsykiatrian viranomaisen kanssa. Sairaaloita suositellaan arvioimaan valvonta-ajalla olevien tahdosta riippumattoman hoidon tarvetta jo 5 kuukautta edellisen hoitoonmääräämispäätöksen jälkeen. Jos potilaalla on 5 kuukauden kohdalla infektion oireita, sairaalassa tehtävän arvion ajankohtaa on edelleen mahdollista siirtää enintään kuukaudella. 

Virustartunnalle altistunut henkilö ohjataan taudin poissulkemiseksi tarvittaessa paikalliseen tartuntatautiyksikköön tutkittavaksi.

Liikkumisrajoituksen astuessa voimaan oikeuspsykiatrisen potilaan valvonta-ajasta ja hoidosta vastaava sairaala harkitsee tapauskohtaisesti, edellyttääkö henkilön tilanne valvonta-ajalla muutoksia. THL:n Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta päättää valvonta-aikaa koskevat ja hoidon lopettamista koskevat asiat sekä voi määrätä hoitoa ohjaavia ehtoja ja lisäehtoja. 

Suositus oikeuspsykiatrisen potilaan valvonta-ajasta

Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta kokoontuu edelleen viikoittain, jos käsiteltäviä asioita on. Lautakunnan jäsenille ja yhteistyökumppaneille tiedotetaan, mikäli tilanne edellyttää muutosta. 

Kaikessa toiminnassa on huomioitava välttämättömät varotoimet virustartunnan välttämiseksi ja tartunnan leviämisen estämiseksi.

Ajankohtaista koronaviruksesta 

THL oikeuspsykiatrian viranomaistoiminnan henkilöstö on poikkeusolojen aikana pääasiassa etätyössä. Asiat hoidetaan niiden kiireellisyyden edellyttämällä tavalla siten kuin se poikkeusoloissa on mahdollista. 

Tarvittaessa yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: oikeuspsykiatria(at)thl.fi.

Pahoittelemme asioiden hoitamisessa mahdollisesti koituvaa viivettä,
  
THL:n oikeuspsykiatrian viranomaistyö

Lisätietoja: 

oikeuspsykiatria(at)thl.fi

 

 

Mielenterveys Mielenterveys