Koronapandemia lisäsi erityisesti ulkomaalaistaustaisten toimintarajoitteisten nuorten kokemaa ahdistusta

Julkaisuajankohta 7.3.2024 8.30
Uutinen

Koronapandemian vaikutukset nuorten hyvinvointiin korostuivat toimintarajoitteissa nuorissa ja erityisesti niillä, jotka ovat ulkomaalaistaustaisia, selviää THL:n tuoreesta tutkimuksesta.

Noin 40 prosenttia nuorista, joilla on sekä toimintarajoitteita että ulkomaalaistaustaa raportoivat ahdistusta, kun vastaava luku koko väestön keskuudessa oli vain 14 prosenttia.

Tutkimuksessa selvitettiin yläkoulun 8. ja 9. luokkien, sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta heidän kokemaansa ahdistusta vuonna 2021.  

Lisäksi tutkimus osoittaa, että toimintarajoitteiset ja ulkomaalaistaustaiset nuoret raportoivat muuta väestöä useammin jääneensä vaille tarvitsemaansa tukea etäopetuksessa, ja heidän perheidensä sisäiset erimielisyydet kasvoivat pandemian aikana. Nämä negatiiviset vaikutukset lisäsivät entisestään heidän ahdistustaan verrattuna muuhun väestöön. 

Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tuen tarve korostuu kriisitilanteissa

Tutkimuksen tulokset korostavat, että kriisitilanteen vaikutukset eivät ole samanlaisia kaikille nuorille. Haavoittuvaan asemaan voivat joutua erityisesti nuoret, jotka kokevat eriarvoisuutta useiden eri tekijöiden, kuten ulkomaalaistaustan ja toimintakyvyn vuoksi. 

Koulujen, terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajien ja yhteiskunnan laajemminkin tulisi kiinnittää erityistä huomiota erityisen haavoittuvan aseman joutumisen riskissä oleviin nuoriin. Heille olisi tarjottava entistä kohdennetumpia ja inklusiivisempia palveluita ja tukea kriisin seurausten lieventämiseksi. 

Vaikka osassa perheitä pandemian vuoksi lisääntynyt yhdessä vietetty aika aiheutti ristiriitoja, lisäsi se joissain perheissä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lisäksi pandemia toi näkyväksi haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden näkökulmasta monia palveluihin liittyviä puutteita, joihin on nyt mahdollista puuttua entistä tehokkaammin. 

Tutkimus perustuu vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn aineistoon nuorista (yläkoulu: 8. ja 9. luokka, lukio: 1. ja 2. luokka, ammatillinen oppilaitos: 1. ja 2. luokka; n = 165,033).

Lähde

Holm ME, Skogberg N, Kiviruusu O, Sainio P. Immigrant origin and disability increase risk for anxiety among youth during COVID-19: The role of unmet needs for support in distance learning and family conflicts. Journal of Adolescent Health, 2024.  

Lisätietoa

Marja Holm
tilastotutkija
THL
puh. 029 524 8169)
[email protected]

Natalia Skogberg
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7916
[email protected]
 

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Mielenterveys Pääsivusto Toimintakyky koronavirus tutkimusuutinen