Koronarokotteiden syystalven tehosteet vähensivät ikääntyneiden sairaalahoitoja ja kuolemia – syksyn rokotusaikataulu selviää toukokuussa

Julkaisuajankohta 21.3.2024 10.16
Tiedote

Tuoreen selvityksen mukaan koronarokotteiden viime syystalven tehosteannokset vähensivät kohtuullisen hyvin koronaan liittyviä sairaalahoitojaksoja ja kuolemia ikääntyneillä Suomessa. THL kertoo ensi syksyn rokotussuosituksista toukokuussa.

Koronarokotteiden tehosteannoksia suositeltiin syystalvella 2023–2024 kaikille 65 vuotta täyttäneille sekä 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille. 

Syystalven tehosteannoksena tarjottiin XBB.1.5-varianttia vastaan kehitettyä rokotetta. Rokotuksen oli 13.3. mennessä saanut yhteensä noin 913 000 täysi-ikäistä, eli noin 20 prosenttia Suomen aikuisväestöstä.

THL seuraa koronarokotteiden suojatehoa kansallisten rekistereiden tietoja yhdistämällä. Rokotteen suojatehon mittareina käytettiin rokotteen kykyä estää sairaalaan joutumista koronan vuoksi sekä kykyä estää kuolemia, jossa korona oli joko pääasiallinen syy tai myötävaikuttava tekijä. 

”Tulosten perusteella voidaan sanoa, että XBB-tehosteannokset vähensivät kohtuullisen hyvin koronaan liittyviä sairaalajaksoja ja kuolemia erityisesti ikääntyneiden keskuudessa lyhyen seurannan aikana. Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin mitä on raportoitu muista korkean tulotason maista, joissa XBB-tehosteita on annettu”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Selvityksessä oli mukana lähes 1,7 miljoonaa ikäihmistä ja koronan riskiryhmiin kuuluvaa

Selvityksessä XBB-tehosterokotettuja 65 vuotta täyttäneitä verrattiin saman ikäisiin, jotka eivät olleet saaneet XBB-tehostetta, mutta jotka olivat saaneet aiemmin ainakin kaksi koronarokoteannosta. 

Näin laskettiin rokotteen ns. suhteellinen suojateho yli 1,2 miljoonalla ikäihmisellä. Rokotettujen sairaalahoitoja ja kuolemantapauksia seurattiin lokakuun 2023 alusta tammikuun 2024 lopulle. Seurantajakson aikana syystalven tehosterokotteen saaneista ikääntyneistä 2 103 joutui koronan vuoksi sairaalahoitoon. Lisäksi tilastoitiin 863 koronakuolemaa sekä 632 kuolemaa, jossa korona oli myötävaikuttavana tekijänä. 

Ikääntyneillä rokotteen suojateho oli 14–60 päivän aikana sen saamisesta 44 prosenttia koronan vuoksi sairaalahoitoon joutumista vastaan (95 %:n luottamusväli 17–48 %), 62 prosenttia (44–74 %) koronakuolemaa vastaan ja 66 prosenttia (49–77 %) sellaista kuolemaa vastaan, jossa korona oli myötävaikuttavana tekijänä. Näiden tulosten perusteella koronarokotteen tarjoama suoja ikääntyneiden sairaalahoitoa ja kuolemia vastaan oli kohtuullisen hyvä.

Samana seuranta-aikana lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvien 18–64-vuotiaiden noin 460 000 henkilön keskuudessa havaittiin yhteensä 293 koronan vuoksi sairaalahoitoon joutunutta, seitsemän koronakuolemaa sekä 13 kuolemaa, jossa korona oli myötävaikuttavana tekijänä. Rokotteen suojatehon laskeminen oli pienten tapausmäärien vuoksi haastavaa, eikä luotettavia suojatehon arvioita ole käytettävissä. 

Ensi syksyn koronarokotuksista kerrotaan toukokuussa

THL suosittelee edelleen tehosteannoksia niille rokotuksen kohderyhmiin kuuluville, jotka eivät ole saaneet rokotusta tai sairastaneet koronavirustautia syksyn tai talven aikana. Sen sijaan uusia rokotuskierroksia ei kevään aikana aloiteta. Tarkempia tietoja koronarokotuksista ja riskiryhmistä saa omalta hyvinvointialueelta.

THL jatkaa koronatilanteen seurantaa. Maailman terveysjärjestö (WHO) antaa suosituksen ensi syksyn koronarokotteen koostumuksesta huhtikuun puolivälissä. THL puolestaan kertoo syksyn koronarokotussuosituksistaan toukokuussa. 

Tämänhetkisen tiedon pohjalta hyvinvointialueiden kannattaa valmistautua antamaan koronarokotetehosteita ikä- ja riskiryhmäperustaisesti jo varhain syksyllä ennen influenssarokotuksia. 

Lisätiedot

Koronan tehosterokotukset syystalvella 2023

Hanna Nohynek 
ylilääkäri 
THL
puh. 029 524 8246
[email protected]

Anniina Virkku
asiantuntijalääkäri
THL
puh. 029 524 8231
[email protected] 

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus rokotukset