Koronavirusepidemiaa seurataan monipuolisten mittareiden avulla

Julkaisuajankohta 13.5.2020

Suomen hybridistrategian vaikuttavuutta koronavirusepidemian torjumisessa seurataan epidemiologisten, lääketieteellisten ja toiminnallisten mittareiden avulla.

Mittareissa tapahtuvia muutoksia arvioidaan STM:n asettamassa tilannekuva- ja mallinnusryhmässä viikoittain. Tiedot ja niihin perustuva arvio julkaistaan THL:n nettisivuilla. Mittaristoa täydennetään tarpeen mukaan.  

Epidemiologisiin mittareihin kuuluvat

  • Viikon keskiarvo uusien tapausten ilmaantuvuudessa (tapauksia/100000 väestö)
  • Parantuneiden arvioitu määrä
  • Tartuttavuusluku

Lääketieteellisiin mittareihin kuuluvat

  • Sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden lukumäärä
  • Uusien sairaalahoito- ja tehohoitojaksojen lukumäärien kuukausiennuste  
  • Kuolleisuus ja sen muutokset (ikäjakauma, tapauskuolleisuus, kuolinpaikka)

Toiminnallisia mittareita ovat

  • Testien määrä / 100000 väestö
  • Positiivisten osuus testatuista epäillyistä (%)

Seuranta tuottaa sekä valtakunnallista että alueellista tietoa

Osaa mittareista käytetään ja seurataan valtakunnallisesti tai erityisvastuualueittain (ERVA), osaa taas alueellisesti eli sairaanhoitopiireittäin tai maakunnittain.

Lisäksi seurataan paikallisten ryvästymien esiintymistä, paikkaa ja ajankohtaa. THL seuraa päivittäin myös muita epidemian tilaa kuvaavia seurantamittareita.

Tavoitteena on julkaista ensimmäinen tilannearvio 15.5.2020.

Lisätietoja:

Mika Salminen
johtaja (epidemiatilanne)
THL
p. 029 524 8454
[email protected]

Taneli Puumalainen
ylilääkäri (epidemiatilanne)
p. 029 524 6080
[email protected]

Kari Auranen
professori (ennustemallit)
Turun yliopisto
p. 029 450 4320
kajuaur(at)utu.fi

Liisa-Maria Voipio-Pulkki
strategiajohtaja (tilannekuva- ja mallinnusryhmä)
STM
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus - thlfi