Koronavirustartunnan saaneita voi olla kymmeniä kertoja enemmän kuin varmistettuja tapauksia

Julkaisuajankohta 15.4.2020

kartta ja ihmisiä, piirretty kuva.

Koronavirustartunnan saaneita voi olla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella monikymmenkertainen määrä varmistettuihin tapauksiin verrattuna, selviää THL:n tekemästä vasta-ainetutkimuksesta. 

Vasta-ainetutkimuksilla voidaan kerätä tietoa koronavirustartunnan saaneiden osuudesta väestössä. THL selvitti vasta-aineiden esiintymistä HUSin alueella eri syistä laboratoriotutkimuksissa käyneiden henkilöiden verinäytteistä.

”Selvitys on ensimmäinen alustava arvio siitä, kuinka laajalle koronavirusepidemia on levinnyt HUS-alueella, ja kuinka suuri osuus on mahdollisesti sairastanut taudin lieväoireisena tai oireettomana", THL:n erikoistutkija Merit Melin sanoo.

Otoksessa reilut 400 näytettä

Näytteet kerättiin HUSLAB:n kliinisen kemian laboratoriosta kolmen peräkkäisen viikon aikana ajalla 23.3. – 12.4.2020. Otokseen valittiin 442 näytettä 15–90-vuotiailta naisilta ja miehiltä, jotka olivat antaneet verinäytteen muiden syiden kuin tartuntatautiepäilyn vuoksi. Nämä laboratoriotutkimusten ylijäämänäytteet tutkittiin ilman henkilötunnisteita. 

Vasta-aineiden esiintymistä tutkittiin kahdella eri testillä. Näytteiden seulontaan käytettiin kaupallista pikatestiä, jonka suorituskyky testattiin THL:ssa ennen tutkimusta. Lisäksi kaikki positiiviset tulokset varmennettiin vielä THL:n omalla testillä. THL:n varmistustesti mittaa vasta-aineiden kykyä neutraloida virusta ja antaa hyvin luotettavan tuloksen.

Myöhemmin otetuissa näytteissä enemmän vasta-aineita

Viikon 13 otoksessa 145 tutkitusta näytteestä yhdessä (0,7 prosenttia) havaittiin vasta-aineita. Viikon 14 otoksessa 150 tutkitusta näytteestä ei löytynyt vasta-aineita. Viikon 15 otoksessa 147 tutkitusta näytteestä viidessä (3,4 prosenttia) havaittiin vasta-aineita koronavirusta vastaan. 

Vasta-aineiden muodostuminen kestää keskimäärin kaksi viikkoa, joten tulokset heijastavat tartuntojen esiintymistä kaksi viikkoa ennen näytteiden ottamista. Tutkittujen näytteiden ja löydösten pienestä määrästä johtuen tuloksia on tulkittava vielä varoen.

”Selvityksessä käytetty aineisto ei edusta väestöä yhtä hyvin kuin väestöstä tehtävä satunnaisotos, joten tulos on tässä vaiheessa hyvin alustava. Se on kuitenkin samansuuntainen kuin aiemmin Tanskassa verenluovuttajilla tehdyn vasta-ainetutkimuksen tulos”, Merit Melin sanoo. 

Lisää tietoa vasta-aineiden esiintymisestä väestössä ja tarkempia arvioita koronavirustartunnan saaneiden osuuksista saadaan THL:n viime viikolla alkaneesta satunnaisotantaan perustuvasta väestötutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitetään vasta-aineiden esiintymistä eri ikäryhmissä ja eri alueilla Suomessa. 

Lisätiedot 

Merit Melin
erikoistutkija
THL
p. 029 524 8903
[email protected] 

Jussi Sane
johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 7406
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus - thlfi